Finnheia sett i lys av kriser

Sigurd Cottis Hoff mener Arctic Center vil forverre klimakrise.

SKRIVER OM KLIMA: Sigurd Cottis Hoff, styreleder i Framtiden i våre hender Nord.  Foto: Privat

meninger

Ja, kommunestyret vedtok faktisk miljø- og klimakrise i mai 2019.

Arctic Center er et godt eksempel på en situasjon (sak) som forverrer denne krisa. Jeg snakker om klimagassutslipp ved drenering av myr, klimagassutslipp ved transport av masse, materialer og produksjon, ødeleggelse av sårbar natur, lokal flora og fauna.

Den 2. oktober 2019 ble AP, SV, MDG og SP enige om en politisk plattform for styring av Tromsø kommune. Enigheten er kalt Tromsøerklæringa og kan by på mye fin lesing som gir grunn til håp om handling som svarer til miljø- og klimakrisa.

Klima og miljø ble endelig satt på dagsorden. Men hva betyr ordet krise? Med Covid 19 har vi vist det. Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt har koronakrisen blitt håndtert som en krise. Statsministeren har påpekt at det ikke er gjort så inngripende tiltak siden krigen.

I vår dukket Finnheiasaken med Arctic Center opp igjen, midt i koronakrisen. Argumenter for og mot har haglet. Det har florert av påstander, snakk om uredelige prosesser og sensur fra Arctic Center. Folk fra begge sider har engasjert seg i svært høy grad.

Utredningen som har vært gjort er omfattende og har vært utarbeidet i flere tiår. Negativ påvirkning for kulturminner, grunneiere og reindriftsnæringa har hele tiden vært sterke argumenter imot. Med tiårene har utredningen blitt mer omfattende ettersom ny vitenskap og kunnskap har fått sin anerkjennelse i samfunnet. Miljø og klima har fått større og større del i utredningene. Det er nå ingenting som tilsier at dette har noen positiv effekt på naturen. Det er tvert imot en oppramsing av alt som blir berørt, forstyrret, skadet og ødelagt av dette.

Og hva med klimakrisen? Vi håndterer kriser som unntakstilstander. I slike situasjoner gis det en rekke føringer og pålegg om hva som er lov og ikke lov. Ved Covid 19 har vi for eksempel hatt nedstenginger av alle slag, transportbegrensninger, oppmøtebegrensninger, hytteforbud, innreiseforbud, karantenepåbud, isolasjon og langt mer. Dette er tiltak og påbud/forbud som er retta direkte mot det som gjør situasjonen verre, det som forverrer krisa.

Selv om det har kostet dyrt for både norsk økonomi og helse, så har tiltakene for å redusere dødsfall og syke av Covid 19 stått sterkest. Vi trosser ikke koronatiltakene for å tjene sårt etterlengte penger. Det er ikke et alternativ.

Dette må vi forstå når vi snakker om miljø- og klimakrisa. Faktisk er denne krisa mye verre. Vi snakker om kollaps av natur, og ikke minst økonomi. Det betyr dessverre dødsfall i mye større omfang enn det koronakrisa har vist seg å bli.
Å bygge ned natur, å basere oss på flyturisme, å legge til rette for høyt forbruk i form av for eksempel flere hytter eller enda et skianlegg. Det er ikke et alternativ.

Tromsø kommune
kan ikke godta Arctic Center, fordi det forverrer krisen vi er i.