Debatt

La det være krystallklart – reiselivsnæringen er positive til Arctic Center!

Denne uken har flere personer henvendt seg til Visit Tromsø og NHO Reiseliv Lokallag Tromsø for å gi uttrykk for sine bekymringer om at reiselivsbransjen skal være imot Arctic Center. Det stemmer ikke.

ARTIKKELFORFATTER: Chris Hudson  Foto: Ronald Johansen

meninger

Vi vet at dette er en sensitiv og kompleks sak, med mange argumenter for og imot, spesielt med tanke på reindrift og antallet hytter som planlegges.


Debatt:

Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en Alpinpark

En god politiker må ha en kunnskap om hva folket trenger, og denne kunnskapen må alltid vokse, til fordel for folket. En god leder er ikke en som foreslår utallige prosjekter, men en som vet å fokusere på det som er nødvendig for samfunnet som helhet.


Veier vi for og imot disse argumentene, og tar hensyn til tilbakemeldingene vi har fått fra flertallet i reisebransjen, er det ingen tvil om at reiselivsnæringen er positiv til en etablering av Arctic Center. Det er mange grunner til dette, og vi vil adressere dem etter tur.

ARTIKKELFORFATTER: Poul-Henrik Remmer  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Først og fremst vil etableringen av Arctic Center øke den totale attraktiviteten til Tromsø som destinasjon. Et skianlegg vil være positivt og attraktivt tilbud for lokalbefolkningen. En av hjørnesteinene i Tromsø kommune sin reiselivsstrategi er å tilrettelegge for de lokale, og dimensjoner for tilreisende. I tillegg vil etableringen av et fantastisk skianlegg bidra til å gjøre Tromsø til en attraktiv destinasjon for de nære markedene, som resten av Norge, samt i Norden. Det vil også gjøre oss mer konkurransedyktig mot Levi som fylles opp av nordmenn fra februar til april. Skifasiliteter av høy kvalitet vil plassere oss på et nasjonalt og internasjonalt nivå med andre skidestinasjoner i Norge, Sverige og Finland.


Debatt:

Ny kunnskap må bli avgjørende i saken om alpinlandsby på Finnheia

Den 14. september gikk Høyres Erlend Svardal Bøe ut i lokal mediene og ga sin tilslutning til Arctic Center og planen om å bygge en alpinlandsby på Finnheia uten at det var et nytt standpunkt eller noe særlig kontroversielt. 


Er det én ting Covid-19 har lært oss, så er det at vi må være åpne for endringer og modige nok til å ta store avgjørelser. Hvis vi ikke klarer å ta avgjørelser som bidrar til å utvikle byen vår, vil vi bli hengende etter. Et slikt skianlegg hører naturlig hjemme i et moderne og urbant Arktis, og vil bidra til å forsterke vårt omdømme både nasjonalt og internasjonalt som en attraktiv vinterdestinasjon.

Bodø tar allerede denne typen risiko – de utvikler bysentrum, bygger ny flyplass og utvikler sitt samlede tilbud til det norske markedet. Skal Tromsø beholde sin attraktivitet som reiselivsdestinasjon, må vi tørre å satse på store prosjekter.


Debatt:

Åpent brev til Arbeiderpartiets medlemmer – lytt til de unge i partiet

Det er helt uvirkelig at Arbeiderpartiet har havnet i den situasjonen at det i media ser ut som om det er partiet som er ansvarlig for reguleringsplanen til Arctic Center.


Selv om Arctic Center vil gi konkurranse til hotellene i byen, er hotellene positive til utviklingen av anlegget. Det gir en forutsigbar økning til overnattingstilbudet, med muligheter for utleie. Det er langt mer ønskelig enn den ekstreme økningen vi har sett i Airbnb-tilbudet de siste årene, ettersom det ikke blokkerer boligmulighetene i sentrum som er høyt ettertraktet blant både studenter og familier.

Etableringen av Arctic Center vil også skape rundt 100 nye private arbeidsplasser. Det er 5 prosent av målet Næringsforeningen i Tromsøregionen sin målsetning om 2000 nye private arbeidsplasser.


«Arctic Center har all grunn til å føle seg lurt»

– Det er både forståelig og naturlig at eierne i selskapet har gitt uttrykk for sin frustrasjon når det ser ut til at titalls millioner kroner må anses for å være kasta bort, skriver artikkelforfatteren av dette debattinnlegget.


Det er også viktig å huske at Arctic Center vil styrke skuldersesongene i Tromsø, særlig i perioden april til mai når det er utfordrende å tiltrekke seg gjester. Det er positivt for hele byen og et viktig skritt mot en mer bærekraftig helårsturisme i regionen. Det vil være positivt for hoteller, restauranter, kultur- og opplevelsestilbud for øvrig. Vi tror at Arctic Center vil berike tilbudet til fastboende, bidra til at Tromsø blir mer attraktivt for nye tromsøværinger samt gjøre byen og regionen vår langt mer attraktiv for næringsetableringer.

Reiselivet sier ja til Arctic Center.