Debatt:

Nå er det bare Sametinget som kan stoppe Arctic Center?

«I det samiske Håkøybotn skal det etableres et Disneyland!», skriver innleggsforfatteren.

«Infrastrukturen på veg inn i Finnheia»  Foto: Kurt Stormo

meninger

Innstillingen til kommende kommunestyremøte viser kommunens klare holdning til det samiske. De folkevalgte blir presentert følgende forslag som de skal stemme over: "Innsigelse fra Sametinget vedrørende negative konsekvenser på samisk kultur og næring tas ikke til følge. Saken oversendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å innkalle til mekling". (Tilsvarende hva angår Mattilsynets innsigelse vedrørende drikkevann.)


Debatt:

Venstre på lag med framtida på Finnheia

Tromsø Venstre har bestemt seg for å stemme mot planene om Arctic Center, det skriver Venstres gruppeleder Morten Skandfer.


Innsigelsen fra Sametinget peker på de vesentlige negative konsekvenser gjennomføringen av Arctic Center vil ha for samisk kultur og næring. Sametinget hevder at den tradisjonelle reindrifta har stor betydning for opprettholdelse av den samiske kulturen i Tromsø-området. Ifølge Lars Per Kitti vil Arctic Center bety adjø til helårs reindrift på Kvaløya. Han sier myrområdet ved Finnheia er et viktig beiteområde for simler med kalver på vårparten. Likeså vil turistanlegget bli et stengsel for reintrekk mellom nord og sør på Kvaløya. I saksfremlegget til kommunestyret er de samiske argumentene hovedsakelig "tatt til orientering".

I Tromsø har det samiske over tid hatt "trange kår". Kystsamene foreslo i 2012 samisk/kvensk skilting av Tromsø by. Først i 2019 fikk Formannskapet foretatt de nødvendige vedtak etter lovverket før nytt stedsnavnskilt kunne settes opp i Tromsdalen. Og i flere tiår har det vært jobbet for et samisk hus i byen uten at man har kommet i mål.


Debatt:

Arbeiderpartiet sier nei til vekst og utvikling i Tromsø

«Tromsø har dessverre blitt en doven katt», skriver Høyres Erlend Svardal Bøe.


I forbindelse med valgkampen 2011 i Tromsø var hovedtemaet om byen skulle innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Og alle vet hva dette resulterte i. Nå i 2020 er byen ikke kommet videre med hensyn til respekten for den samiske kulturen?

Like ved en av de gamle svensksamiske boplassene i Tromsdalen har man etablert "Gutta på skauen". En historieløs rasteplass med noen gammelignende bygninger. Og i det samiske Håkøybotn skal det etableres et Disneyland!

Er det bare Sametinget som nå kan sette foten ned?