Debatt:

Miljøvennlig infrastruktur i Troms og Finnmark

Forfatteren av debattinnlegget skriver om behovet for togbane, også i Finnmark.

«Etter kutt i flytilbudet i regionen er vi, spesielt i Finnmark, ikke bortskjemt med flyavganger til Tromsø. I tillegg har prisen økt kraftig som gjør at vi som ikke har et alternativ for å komme oss rundt må betale dyrt.»  Foto: iTromsø

meninger

Miljø er en stor prioritet over hele landet, men vi Troms og Finnmark er ikke bortskjemt med gode miljøvennlige løsninger.

Vi regnes ofte som et unntak i Norge, kanskje er det på tide å endelig satse på ting hos oss som mange andre plasser i landet tar som en selvfølge. Om vi skal på noe i egen region så må vi legge av én dag ekstra bare for å komme oss til og fra det vi skal på.

Etter kutt i flytilbudet i regionen er vi, spesielt i Finnmark, ikke bortskjemt med flyavganger til Tromsø. I tillegg har prisen økt kraftig som gjør at vi som ikke har et alternativ for å komme oss rundt må betale dyrt.

Widerøe er å regne som trikk og T-bane for vår befolkning. Alternativene er heller ikke mange til fly, vi har ikke tog, T-bane, trikk eller et busstilbud som gjøre at vi kan komme oss rundt i hele region effektivt.

Nord-Norgebanen og Jernbane Kirkenes-Rovaniemi er de to store tog-diskusjonene som går i region. Nord-Norgebanen som skal knytte Troms og Finnmark til resten av togbanenettet stopper ifølge planleggingen i Tromsø. Finnmark som alene er større enn Danmark, kan få togbane fra Rovaniemi i Finland til Kirkenes.

Jeg tror det er viktig å legge mer av godstrafikken over på bane for å kutte i utslippene langs veien, samtidig som man frakter passasjerer. Resten av Finnmark står igjen med ingen jernbane, derfor er det viktig at disse to prosjektene til syvende og sist blir koblet på hverandre for å skape en helhet og et alternativ til fly.

Nord-Norgebanen har vært utredet før av jernbanedirektoratet, men vi trenger en ny utredning som tar for seg Finnmark, hvor den skal gå og hva den skal være. Folk har ulike oppfatninger av hva Nord-Norgebanen er, derfor er det viktig med ei løsning på hva får man for den i NTP (Nasjonal Transport Plan) der alle store samferdselssatsinger i Norge skal inn.

LO mener at miljøvennlige løsninger er viktig for at vi skal bidra til å det være med på det grønne skifte også her i Troms og Finnmark, da må vi ha et tilbud som gjør at vi kan være med å velge ting som er bra for miljøet.