Debatt:

Troms Senterkvinner krever økt fokus på likelønn i årets lønnsforhandling

«Årets lønnsforhandlinger vil skje i disse dager, og derfor er det desto viktigere å påminne alle ledere, fagforeninger og forhandlere om at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge fremdeles er for stor, og dere kan gjøre noe – i dag», skriver forfatterne av debattinnlegget.

Arkivbilde av Wenche Skallerud, ledre for Troms Senterkvinner, sammen med Marlene Bråthen.  Foto: Martin Lægland

meninger

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn blir mindre, men utviklingen går altfor sakte. Med dagens fart kan det ta nærmere 100 år før vi har likelønn i Norge, selv om det er lenge siden kvinner passerte menns utdanningsnivå.

Statistisk sentralbyrås (SSB) lønnsstatistikk viser at det fremdeles er store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og derfor ønsker Troms Senterkvinner å sette søkelyset på lønnsgapet. Årets lønnsforhandlinger vil skje i disse dager, og derfor er det desto viktigere å påminne alle ledere, fagforeninger og forhandlere om at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge fremdeles er for stor, og dere kan gjøre noe – i dag.

Ifølge SSB er det store lønnsforskjeller i de 121 vanligste yrkene, av disse er det kun 16 hvor kvinner har høyere median månedslønn enn menn, og de fleste av disse igjen hadde median månedslønn under snittet for alle, uavhengig av kjønn. Den største lønnsforskjellen i kvinners disfavør var blant andre bygningsarbeidere.

Blant lavtlønte er forskjellen mellom kvinner og menn på 6 %, på midten er forskjellen på 8 %, og på toppen er menns timelønn hele 20 % høyere, og den forskjellen øker jo høyere opp vi kommer. Noe av forklaringen på forskjellene er at kvinner og menn jobber i ulike yrker og bransjer, og i tillegg er forskjellen størst på toppen av arbeidslivet, men det er likevel ikke til å komme forbi at kvinner og menn lønnes ulikt for det samme arbeidet, noe som kom fram i en artikkel i Dagsavisen 5. mars 2019. Her er ett eksempel fra den artikkelen: Blant rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi er kvinnelønna i 79 % av en manns lønn (menn tjener: 70 380, Kvinner tjener: 55 370, lønnsforskjell: 15 010 kroner i måneden).

Er dette noe vi kan være bekjent av i vårt moderne samfunn? Troms Senterkvinner ønsker å se en reell lønnsøkning for kvinner i alle sektorer og vil ha LIK LØNN FOR LIKT ARBEID. Ikke om 100 år, men i dag.

Troms Senterkvinner

v/ Unni Haug

Wenche Skallerud

Olaug K. Hanssen

Enid Berntsen Bråthen