Debatt:

Bli med og berg arbeidsplasser

Vi trenger flere med på laget. Et lag som ikke avlyser, men som tvert imot arrangerer møter og andre aktiviteter på hoteller, restauranter og hos andre reiselivsbedrifter. Selvsagt med smittevern i høysetet.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Tor Farstad

meninger

Målet er at så mange som mulig skal ha en jobb å gå til, og med strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går reiselivsbransjen en dyster høst og vinter i møte. For det er mange arbeidsplasser i spill nå. 17.000 av oss her nord jobber innen reiseliv.

Etter at nordmenn gjorde sommeren litt lysere for noen av reiselivsbedriftene våre, er kurs og konferansemarkedet nå nærmest dødt. Det er ingen store kongresser på tapetet og det er få yrkesreisende som bor på hotell. Selv julebordsesongen står i fare. I tillegg opplever hoteller og møtearrangører avbestillinger fra bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner som praktiserer strengere regler enn det smittevernmyndighetene anbefaler.

Det må ikke misforstås. Fokus på smittevern er bra, og helt nødvendig. Det viser at man tar ansvar og smitteverndugnaden på alvor. Samtidig må det være en balanse mot andre hensyn. Unødig strenge smittevernkrav kommer med en pris, og akkurat nå tar reiselivet store deler av den regningen.


Debatt:

Slik kan både du og myndighetene være med å redde reiselivet i nord

NHO i nord mener alle bør bruke sommeren på å utforske egen landsdel.


Smittevernoverlegen i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, uttrykker det godt når han bekymrer seg for at unødvendig mange arrangementer avlyses med smittevern som begrunnelse. Dette er uvanlige, men viktige, ord fra en smittevernoverlege som søker god balanse mellom smittevern og hensynet til bedriftene og de ansatte. Selvpålagte smittevernrestriksjoner gir en merbelastning på reiselivsbedriftene som til syvende og sist kan få betydning for bedriftens overlevelse, og flere tusen arbeidsplasser i landsdelen vår.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik.  Foto: Moment Studio

Ingen skal føle skam over å være føre-var, forsiktig og praktisere strenge smitteverntiltak, men det kan være like viktig å balansere det ut. Utvide dugnaden til også å opprettholde aktivitet. Akkurat som i begynnelsen av pandemien når kampanjer om å handle lokalt bidro til å opprettholde den lokale handelen.

Vi oppfordrer derfor alle, offentlige aktører og næringsliv, om å fortsette med å ta i bruk bedriftenes aktivitets- og opplevelsestilbud, overnattingsmuligheter samt kurs og konferansefasiliteter. Da bidrar vi alle til at både små og store bedrifter i nærområdet klarer å holde hjulene i gang. Det kan være den aktiviteten som avverger konkurs og bevarer både arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping.


Debatt:

Hold hjulene i gang! Det er nå det gjelder

Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Jo flere bedrifter og prosjekter vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes i etterkant. Fylkeskommunen, kommunene og andre må nå lete dypt i skuffen etter oppdrag som kan skape aktivitet hos bedriftene i nord.


NHO i Nord-Norge har derfor tatt kontakt med hver eneste ordfører og rådmann i landsdelen, og oppfordret til å balansere smitteverntiltakene mot hensynet til næringslivet. Kort og godt gå foran som et godt eksempel ved å gjennomføre planlagte møter, aktiviteter og arrangementer så lang det er mulig og forsvarlig.

Og la det ikke herske tvil. Reiselivsbedriftene i Nord-Norge er forberedt på å fortsatt ta sin del av dugnaden for å hindre videre utvikling av pandemien. Men næringa trenger den hjelpa den kan få denne høsten og vinteren for å overleve. Det er derfor avgjørende at bedriftene brukes i så stor grad som mulig. For smittevern er viktig, men bruk kan faktisk være det beste vern. Også når det gjelder korona.