Debatt:

Samferdsel – håpløs veiplanlegging

Dagens fylkesstyre som veiplanlegger er helt utgått på dato.

Mener fylket må fratas veiplanlegging: Arnulf Kaspersen, Tromsø Frp.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Fylkestinget har nå besluttet helårsvei mellom Kvaløya og Senja. Noe som er bra. I utgangspunktet.

Men hvor er den helhetlige tenkingen? Det er flott at de lytter til innbyggerne, som Sps Marlene Bråten så fint sa det på radio. Dessverre så verken lyttes det eller tenkes det.

Kvaløya har generelt byggeforbud grunnet begrensninger med Sandnessundbrua. Veivesenet godtar ikke nye avkjørsler eller utvidelse av eksisterende avkjøringer før ny forbindelse til Tromsøya er på plass. Dette på grunn av trafikkøkning. Jeg gjentar: trafikkøkning. Ny kvaløyforbindelse er ikke engang tema i dagens styre i Tromsø og på fylket ligger det kanskje 20- 30 år frem i tid. Ny kvaløyforbindelse er egentlig ikke ønsket av dagens styre med MDG i spissen.

Ny helårsvei fra Senja vil øke trafikken kraftig. Og Ryatunellen som kom midt i byggeforbudet har allerede gitt økt trafikk, og når den er nedbetalt så vil denne veien som fylket har bygd gi enda større trafikk! Hvor er Veivesenet som ikke ønsker mer trafikk over Sandnessundbrua?

Helårsveien kommer som eget vedtak utenfor budsjettrammene, med delvis «egne penger». Men hva er egne penger? Ramme er ramme. Dette viser at dagens fylkesstyre som veiplanlegger er helt utgått på dato. Og det mest komiske er at samme politikere som skal ha redusert trafikk over Sandnessundbrua på kommunalt nivå er de samme som på fylket åpner opp for økt trafikk med helårsvei til Senja!

Konklusjon: Fylket må fratas veiplanlegging øyeblikkelig, og oppgavene må overføres til et større regionalt nivå, for eksempel «Nye Veger».