Debatt:

Gunnar Wilhelmsens metode

Private investorer invitereres til å berike seg på kommunale verdierm, skriver Jens Ingvald Olsen.

Jens Ingvald Olsen (Rødt)  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Et enstemmig formannskap vedtok 20. oktober, uten debatt, at kommunen skal etablere et nytt aksjeselskap, Strandvegen 8 Eiendom AS:

«Tromsø kommune har et forretningsmessig mål for eierskapet i Strandvegen 8 Eiendom AS, hvilket innebærer krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den risiko denne virksomheten representerer. Det skal legges til grunn en resultatbasert utbyttepolitikk i Strandvegen 8 Eiendom AS som på lang sikt skal tilpasses selskapets behov for kapital.»

Det som i flere tiår har vært Frps ønskedrøm blir nå gjennomført med Gunnar Wilhelmsen (Ap) som ordfører, og med en politisk ledelse bestående av Ap, SV, Sp og MDG.

I dag holder tre kommunale virksomheter til i lokalene til det gamle «teoribygget» i Strandvegen 8. Det er Byggforvaltningen, Byggdrift og Fagrent (renholdstjenesten). Tromsø kommune driver fornuftig nok ikke med internfakturering av husleie.

Eiendoms- og boligspekulasjon, eller eiendomsutvikling som det heter på fint, skal bli en del av den økonomiske redninga for Tromsø kommune kan vi lese av saksdokumentet for oppretting av Strandvegen 8 Eiendom AS.

Som det fremgår av saksdokumentet: «Ved at foreslått overdragelse av eiendom også omfatter «gamle teorifagbygg» vil dette medføre at kommunale enheter vil måtte betale markedsleie for bruk av arealene til Strandvegen 8 Eiendom AS. Det vil dog ikke få noen driftsmessige konsekvenser for kommunen ved at økte leiekostnader vil dekkes opp av renter / nedbetaling på ansvarlig lån samt fremtidig utbytte fra Strandvegen 8 Eiendom AS.»

Med andre ord: Det skal hentes ut over 1 million kroner fra Strandvegen 8 Eiendom AS til kommunekassa, så må kommunekassa tilbakeføre de samme pengene (hvis det er nok) tilbake til Strandvegen 8 Eiendom AS som markedsbasert husleie! Og i tillegg har vi fått et styre for Strandvegen 8 Eiendom AS som skal ha sine honorar på noen hundre tusen i året.

«Synliggjøring av de underliggende verdiene» er jo et mantra for «eiendomsutviklere». Eiendommene på Strandvegen er taksert til 30.985.000 kroner. Strandvegen 8 Eiendom AS etableres (kapitaliseres) med et tinginnskudd på 30.985.000 kroner i form av et ansvarlig lån fra kommunekassa på 25.985.000 kroner pluss et overkursfond på 5.000.000 kroner. I tillegg tilføres et kontantinnskudd på 1 million kroner som aksjekapital. Til sammen en egenkapital på 31.985.000 kroner. Eiendomsselskapet skal årlig betale 5 prosent rente på det ansvarlige lånet, men ikke avdrag. Det vil si 1.299.000 kroner pr. år. Avkastningskravet er 5 prosent av egenkapitalen, det vil si 1.549.000 kroner pr. år. Hvor mye av dette som skal betales i utbytte til kommunekassa vil bli bestemt årlig.

Vedtektene for Strandvegen 8 Eiendom AS sier blant annet: «Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står naturlig i sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private (eller andre offentlige) aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og bidra til bærekraftig byutvikling.»

Dette innebærer at private investorer inviteres til å berike seg på kommunale verdier.

Etableringa av Strandvegen 8 Eiendom AS kan ikke forstås på annen måte enn at det satses på fortsatt prisvekst for eiendom, men ikke minst at boligprisene i Tromsø skal forsette sin ekstreme økning. Til beste for hvem?