Debatt:

Et tydelig signal fra sykepleierne om den kritiske sykepleiermangelen vi står framfor

Sykepleierforbundet har forkastet resultatet etter lønnsforhandlingene med KS.

MANGEL: Det er mangel på sykepleiere i landet.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

meninger

Befolkningens helsetjenester avhenger av sykepleierkompetanse. Dette er en kompetanse som i årene fremover kommer til å bli mer og mer mangelvare. Nyhetsbildet i Troms og Finnmark har de siste dagene fortalt om et helsehus i Tromsø som må legge ned en avdeling på grunn av sykepleiermangel, og fra Nesseby sendes det bekymringsmelding til Fylkesmannen. Samtidig har det aldri vært så synlig som i dette året, hvilken kritisk funksjon sykepleiere har i samfunnet.

Det er fullt forståelig at sykepleierne i KS har stemt nei til det tilbudet som lå i lønnsoppgjøret. I år hadde de forventet noe annet. Nå går NSF til megling, og hvis det ikke blir enighet er streik neste alternativ.

Vi ser at frontfagsmodellen i liten grad er egnet til å løse den alvorlige sykepleiermangelen. Her er det nødvendig at sentrale myndigheter setter inn tiltak. Kommunene trenger hjelp til å beholde sine sykepleiere, og samtidig rekruttere flere. Lønn er det virkemiddelet som er sterkest for å heve attraktiviteten til et yrke, og det er et virkemiddel kommunene må ha hjelp til.


Debatt:

Varsler om kutt og nedlegging truer hele verdigrunnlaget som sykepleien er grunnlagt på

Svar til leder i helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen, og avdelingsdirektør for helse og omsorg, Margrethe Kristiansens, innlegg i avisa ITromsø 08.10.20.


Rådmenn sitter i disse dager og setter sammen budsjett i kommunene, et budsjett som krever innsparing, og ikke økning i antall stillinger. Kommunalt selvstyre står sterkt, men regjeringen har også et ansvar for å legge til rette for at kommunene klarer å opprettholde lovpålagte kompetansekrav.

1 av 5 sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene etter endt utdanning. I tillegg er gjennomsnittlig avgangsalder 57 år. Hvis man samtidig legger til at bare halvparten av alle stillingene er 100 prosent stillinger, så er det helt klart et bilde på et yrke der arbeidsvilkårene er tøffe.

Tall fra både KS, NAV og SSB viser at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på. Det burde være rom for, også i frontfagsmodellen, å prioritere en gruppe som det er så utfordrende å beholde i arbeidslivet. Sykepleiere må ha arbeidsvilkår som er til å leve med.


Kommunens verdige omsorg for sine pleietrengende innbyggere

Sylvia Labugt skriver her et åpent brev til Tromsø kommune, Avdeling for helse og omsorg og leder for Helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen.


Leder av Rådet for sykepleieetikk, Mildrid Haugrønning Søndbø skrev nylig at «Verdens beste yrke blir for tungt når budsjettkravene utfordrer både faglighet og verdighet. Følgene blir en uetisk praksis ingen vil ha, men det blir resultatet.»

Sykepleiere ønsker ikke uetisk praksis. Selv under streik er vårt fremste mål å ivareta liv og helse til pasientene.

Sykepleierne ivaretar befolkningens behov for helsehjelp hele døgnet, nå må myndighetene ta sitt ansvar så vi kan fortsette med det!