Debatt:

Utfordringer i drosjenæringen

Når regjeringen ønsker å deregulere drosjenæringen så opplever vi en regjering som ikke tar inn over seg behovene som finnes utenfor byene.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB 

meninger

Fylkestinget behandlet i siste møte endring i drosjereguleringen som er vedtatt av stortinget.

Drosjenæringa er i de fleste lokalsamfunn på mange måter en form for samfunnskritisk oppgave. Med sine døgnåpne tjenester er det et viktig tilbud.

I et fagnotat utarbeidet av samferdselsetaten står det: «Den største endringen i det nye regelverket er at antallsreguleringen og tilhørende driveplikt oppheves. Når dagens ordning med driveplikt bortfaller, vil også tryggheten med å ha drosje tilgjengelig hele døgnet, også forsvinne»

Når regjeringen ønsker å deregulere drosjenæringen så opplever vi en regjering som ikke tar inn over seg behovene som finnes utenfor byene. Dereguleringen fører til stor usikkerhet både i næringen og blant innbyggerne.

Dette kunne ha fått store lokale konsekvenser både for drosjeeiere, sjåfører og ikke minst befolkningen.

Heldigvis er det åpning for at fylkestinget kan tildele enerett til drosjekjøring i de kommunene som ønsker det.

Baksiden av denne ordningen er den ressursbruken en fattig fylkeskommune må bruke for å utrede en slik ordning, og utredningen må gjentas hvert tredje år.

Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt å ta disse kostnadene for å sikre et drosjetilbud i alle kommunene. Vi ønsker at folk skal kunne ha et heldøgns drosjetilbud alle plasser hvor dette er mulig. Vi ønsker også å sikre at drosjenæringa har forutsigbare rammevilkår, noe vi gjør ved å tildele enerett.

Høringssvarene som har kommet inn konkluderer stort sett med at det er ønske om at ordningen med enerett innføres, så vil det være opp til kommunene å avgjøre om de vil benytte denne ordningen i sin kommune.

Også fra organisasjoner som handikapforbundet og blindeforbundet har tilbakemelding vært klar.

Senterpartiet er glad for at et enstemmig fylkesting har vedtatt at ordningen med enerett kan innføres i hele Troms og Finnmark