Debatt:

Tromsøs samiske historie på Kvaløya bør formidles

På Kvaløya i Tromsø finnes det en rik samisk historie, med sjøsamiske bygder og reindrift. Mye av historien er ikke synlig i dag, takket være samisk skikk med at det skal være minimale avtrykk igjen etter vår naturbruk.

FINNHEIA: Finnheia/Rávdnjemuotki var frem til rundt 1920 hjemmet til rundt 70 personer tilknyttet Könkämä sameby 

meninger

Dette gjør at store deler av Tromsøs befolkning ikke kjenner til byens rike og stolte samiske historie. For eksempel, hvor mange kjente før Arctic Center-saken satte det på dagsorden, at Finnheia/Rávdnjemuotki fram til rundt 1920 var hjemmet til rundt 70 personer tilknyttet Könkämä sameby?

Reindriftssamene tilknyttet Könkämä (eller svensk-samene som de ofte misvisende omtales for i historieskrivningen i Troms) hadde sitt sommerbosted der helt fram til de ble tvangsforflyttet og ikke fikk bruke sommerbeitene sine på norsk side lenger. De måtte forlate sine 15 husgammer, og det er blant annet disse det finnes mange gammetufter av i området i dag.

Runar Myrnes Balto  Foto: PRESSEFOTO NSRDet er en trist historie som mange har glemt. Men det finnes kulturminner som forteller den nære historien, og det er på tide at flere av disse løftes fram og formidles til et større publikum. Dette ønsker Norske Samers Riksforbund (NSR) å bidra til. Derfor har vi løftet formidlingen av denne historien som en ny sak på Sametingets plenum 14. oktober.

I forbindelse med saken om alpin- og hyttelandsbyen Arctic Center, som nettopp har blitt behandlet i Tromsø kommunestyre, har det blitt oppmerksomhet rundt disse kulturminnene. Sametinget har gjort kulturminneundersøkelser av i 2018 som følge av planene, og leverte også en innsigelse på grunnlag av at disse kulturminnene har nasjonal verneverdi.

Sametinget og Tromsø kommune bør i fellesskap bruke anledningen gitt av den nye oppmerksomheten til å utarbeide en god formidling av kulturminnene og historien i Rávdnjemuotki. Det kan settes opp et informasjonsskilt ved aktuelle parkeringsplasser, og satses på å utvikle en digital formidlingsressurs som befolkningen kan bruke som guide.

Sállir/Kvaløya og øyene rundt har historisk sett også vært hjemmet til en sjøsamisk befolkning, blant annet i Kaldfjord. Som innbygger i Tromsø vil jeg gjerne lære mer om deres historie, fordi den også forteller mye om byen historie. I lengden håper jeg på en ordentlig formidlingspakke som både forteller sjøsamisk og reindriftas historie i byen.

Tromsøs og Kvaløyas stolte og rike samiske historie bør ikke gå stille i glemmeboken. Den bør i større grad formidles til byens befolkning, og hva er vel bedre med å starte med å utforme et godt opplegg rundt Rávndjemoutki?