Debatt:

Reiselivet trenger lav moms og høyere kompensasjon

2021 er året reiselivet i nord skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

REISELIV: Reiselivet trenger lav moms og høyere kompensasjon, mener NHO. 

meninger

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at seks av ti reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark har permittert ansatte. 29 prosent har allerede gjennomført oppsigelser, som er betydelig over snittet for resten av landet, og 36 prosent har planer for ytterligere oppsigelser. Hele 45 prosent frykter konkurs.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og lokale innskrenkninger i slutten av oktober, som både truer med å legge kraftige begrensninger på julebordsesongen og annen reiselivsaktivitet i tiden som kommer.

  • Stortinget må handle

I den nye kompensasjonsordningen har regjeringen foreslått å kompensere 60 prosent av faste kostnader for bedrifter som har hatt 30 prosent omsetningsfall. Ordningen er nå til behandling i Stortinget. NHO mener at for reiselivet er det for tidlig å stramme inn grensene for omsetningsnedgang og kompensasjonsgrad nå, spesielt i lys av en økende smittesituasjon flere steder i landet. Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik.  Foto: Moment Studio

Det er med andre ord gode grunner til at Stortinget bør øke kompensasjonsgraden i regjeringens forslag til minst 70 prosent, slik den var for juli. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned, slik det var i vår. Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på 10 millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet.

  • Momsøkning er stikk i strid med hva reiselivet trenger

I tillegg foreslår regjeringen øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Troms og Finnmark uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.


Debatt:

Bli med og berg arbeidsplasser

Vi trenger flere med på laget. Et lag som ikke avlyser, men som tvert imot arrangerer møter og andre aktiviteter på hoteller, restauranter og hos andre reiselivsbedrifter. Selvsagt med smittevern i høysetet.


  • Reiselivet har tapt over 40 milliarder

Overnattingsstatistikken fra SSB for september viser at Troms og Finnmark hadde en nedgang i antall hotellovernattinger på 36 prosent, mens hotellene og campingplassene hadde en samlet overnattingsnedgang på 28 prosent sammenlignet med september 2019. Størst nedgang var det Tromsø som hadde en nedgang i hotell- og campingovernattinger i september på 42 prosent.

Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.


Debatt

La det være krystallklart – reiselivsnæringen er positive til Arctic Center!

Denne uken har flere personer henvendt seg til Visit Tromsø og NHO Reiseliv Lokallag Tromsø for å gi uttrykk for sine bekymringer om at reiselivsbransjen skal være imot Arctic Center. Det stemmer ikke.


Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Troms og Finnmark kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.