Debatt:

Sikkerhetsnettet må beholdes så lenge pandemien varer

Arbeidsfolk og bedrifter trenger forutsigbarhet og trygghet. Nå er tiden inne for å slå endelig fast at vi i fellesskap skal stille opp for hverandre så lenge pandemien varer.

Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.  Foto: Bernt Sønvisen

meninger

Da Norge stengte ned i mars, var ingen av oss forberedt på hvordan koronapandemien ville påvirke samfunnet vårt. Regjeringen, Stortinget og helsemyndighetene forsøkte etter beste evne å finne tiltak som kunne stoppe spredningen av viruset.

Samtidig ble det raskt klart at vi trengte økonomiske tiltak, som bedre permitteringsregler og støtte til næringslivet, for å unngå at nedstengningen fikk dramatiske konsekvenser for arbeidsledighet og norsk økonomi. Disse tiltakene har gitt nyttige lærdommer, som vi må bruke for å gjøre ordningene mer treffsikre og sikre at flere av de som er hardt rammet, får støtte.

Regjeringen ser imidlertid ut til å ha glemt å dra lærdommer fra den generelle kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars til august. Nå gjeninnføres en ordning som for mange verken ga støtte, trygghet eller forutsigbarhet. Hadde regjeringen brukt tid på å videreutvikle ordningen, kunne sesongbedrifter, oppstartsbedrifter og destinasjonsselskaper fått sårt tiltrengt støtte. I stedet blir vinteren bekmørk.

På toppen av dette vil det ta lengre tid å få utbetalt støtten som følge av at regjeringen må utvikle en ny søknadsportal. Bedrifter som i mange måneder har tæret på reservene, må tilsynelatende vente til nyåret før pengene kommer.

Det viktigste i en krise er å sørge for å være forberedt på det som kan komme. Siden starten på pandemien har vi snakket om at det kan komme en ny smittebølge. Likevel synes regjeringen å være totalt uforberedt på at det ville bli nødvendig å utbetale ytterligere støtte for å holde liv i bedrifter over hele landet. Det er dårlig kriseledelse fra regjeringen.

Arbeidsfolk ble permittert under første nedstenging, så ble de permittert igjen i høst, og til sommeren får de ikke feriepenger. I tillegg er det mange som ikke vet om de har en jobb å komme tilbake til. Vi har lenge sett at forskjellene i samfunnet øker, og pandemien vil forsterke forskjellene om vi ikke setter inn kraftfulle grep.

For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at krisen ikke skal øke forskjellene, og vi vil blant annet jobbe for at permitterte får feriepenger til neste år.

Vi kan ikke akseptere at bedrifter går konkurs og arbeidsfolk mister jobben fordi regjeringen må løpe med nye papirbunker til Stortinget. Arbeiderpartiet vil slå fast en gang for alle at bedrifter og arbeidsfolk skal ha forutsigbarhet for at de økonomiske støttetiltakene varer ut pandemien.