Hvorfor trenger vi et bydelsbibliotek?

Nestlederen i Tromsø Venstre slår et slag for biblioteket i Tromsdalen som trues med nedleggelse.

BYDELSBIBLIOTEK: Biblioteket i Tromsdalen.   Foto: Privat

meninger

Man trenger ikke engang å ty til sammenligninger for å illustrere hvor lite gjennomtenkt det er å redusere bibliotektilbudet som allerede er underdimensjonert slik det er i dag – halve Tromsøya og hele Kvaløya mangler fremdeles en bydelsbibliotek.

Her på fastlandet er vi så heldig at vi har det vi trenger. Biblioteket i Tromsdalen er samlingssenteret i bydelen. Her møtes folk i alle aldersgrupper, her bygges nabolaget. Biblioteket er et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle – gratis og åpent, et fristed fra kjøpepress.


Tromsdalinger mobiliserer for å redde bydelsbiblioteket: – Hårreisende forslag

Facebook-gruppa «Bevar Tromsdalen bibliotek» får støtte fra Morten Skandfer (V) som vil flytte penger i budsjettet for å verne om både Kulturskolen og bydelsbiblioteket.


Her møter de eldre noen å snakke med uten å måtte kjøre eller busse noen plass, selv på vinterføre er biblioteket i gangavstand.

INNLEGGSFORFATTER: Bernhard Siebert   Foto: Privat

Biblioteket er en plass for å oppdage ny litteratur. Den lokale bibliotekaren som kjenner deg og vet hva du er interessert i gir bedre veiledning enn «kunder som kjøpte denne». Biblioteket er en velkommen pause fra en stadig mer kommersialisert hverdag, og et forbilde mot overforbruk som både enkeltmennesker (har aldri likt ordet forbrukere) og visse kommuner kan lære av.

Biblioteket er viktig for alle og viktigst for barna. Det bor svært mange barnefamilier i Tromsdalen. I bydelen finnes det flere skoler og mange barnehager. Biblioteket er et møtested der barna kan oppholde seg i trygge omgivelser og tilbringe tid med venner med eller uten foreldre til stede.


Budsjettet for 2021

Heitmann (Ap): – Urimelig at kultursektoren skal ta så store kutt

Budsjettrammen for kultur kan få et kutt på elleve prosent sammenlignet med i fjor.


Alternativet er å henge på gata.

Biblioteket brukes hyppig av mange i bydelen og er uvurderlig for å heve lesekompetansen, der Norge rangeres langt etter land vi liker å sammenligne oss med. Om sommeren holder biblioteket en lesekonkurranse, som er meget viktig for å opprettholde og utvikle leseferdighetene og lesegleden også gjennom den lange sommerferien.

LESEKAMPANJE: Les for svingende er en sommerlesekampanje for alle barn i 1. –7. klasse i regi av Tromsø bibliotek og byarkiv og folkebibliotekene i Dyrøy og Gratangen.  Foto: Privat

Konkurransen avholdes riktignok på alle biblioteker, men å ha et bibliotek i nærmiljøet gjør det enklere å delta for alle: Også barneskolebarn kan gå dit selv, velge ut bøker og få hjelp av bibliotekaren som kjenner dem til å finne egnete bøker.

Denne muligheten finnes ikke bare om sommeren, den blir brukt mye opp gjennom hele året. Skolene og barnehagene i bydelen er hyppig innom biblioteket på fortellerstund og andre tilbud, og barna kommer også selv for å låne bøker, slik at det å lese blir en naturlig del av oppveksten.


Debatt:

Tromsdalen bibliotek ser ut til å være historie, for nå trues det med nedleggelse

Tromsdalen skole, barnehagene i Tromsdalen og resten av beboerne må få beholde det flotte biblioteket vårt. Det er nyttig, forebyggende og helt nødvendig.


Biblioteket er bare ett kommunalt tilbud. Men det er et tilbud som gir oss inkludering, integrering, sosial utjevning, leseferdigheter, leseglede, forebygging og kompetanseheving. Her får vi alt som vi stadig vekk ønsker oss i festtaler servert på et sølvfat. Nå lærer barna også politisk engasjement gjennom biblioteket. Forhåpentligvis lærer de også at det lønner seg å engasjere seg.