Debatt:

E8-tunnel gjennom Tromsdalen sentrum?

Ordførerens utspill i Nordlys fredag har fått utallige kommentarer i debattspaltene. Mange mener at ordførerens argumenter er de beste for å gjennomføre Tindtunnelen.
meninger

Han har rett i at trafikkforhold på E8 i søndre Tromsdalen bør forbedres. Hva blir så den beste kombinerte løsningen for Tromsdalen, Ramfjorden, E8, Tromsøbrua osv.?

  • Trafikkforhold

E8 Lavangsdalen har trafikk litt over 3.500 pr. dag, og E8 Sandvikeidet har over 6.000 pr. dag. Resten er trafikk til fylkesvei 91 over Breivikeidet til nordfylket og til selve Ramfjorden, til sammen cirka 2.500.

Det vil si at en Tindtunnel uten bompenger fjerner over 6.000 fra Tromsdalen sentrum og sørover, over halvparten av trafikken, som isteden kommer til Tomasjord og Tromsøysundtunnelen. Med bompenger i Tindtunnelen blir det litt mindre fjerning av trafikk fra Tromsdalen sentrum.

Avstandsgevinsten med Tindtunnelen er cirka 13 km hver vei for alle brukerne, i alt en kjørereduksjon på cirka 28 millioner bilkilometer pr. år. Det er like stor kjøreinnsparing som de ønsker å oppnå med Tenk Tromsø, bompengeopplegget med bomstasjoner og bompenger rundt på hele Tromsøya. Bomsoner og sperringer fører til en del ekstra unødvendig kjøring på Øya.

Det betyr at bomstasjoner på øya med bomsoner, bompenger og forlenget kjøring kan droppes fordi Tindtunnelen besørger nok kjørereduksjon i Tromsø. Men bompengebetalingen blir da «flyttet» fra alle på Øya til brukerne av Tindtunnelen. Det kan ordnes ved at Tindtunnelen blir bompengefri og vi alle betaler en flat årsavgift pr. bil. Eller vi kan alle betale en km-avgift når vi får et satellittsystem i drift, istedenfor den foreslåtte byvekstavtalen med bomstasjonstvang på hele Øya.

  • Vestre E8 og Tindtunnelen

Vestre E8 skal gå fra Sørbotn til Leirbakken i Ramfjorden. Derfra kan den gå inn i Tindtunnelen, den blir eventuelt cirka 1,4 km lengre enn den påtenkte Tindtunnelen til Ramfjordmoen. Avstandsgevinsten for E8-brukerne blir en del mindre.

Så vedtaket om vestre E8-trase er overhodet ingen hindring for bruk av Tindtunnelen, gevinstene blir bare litt mindre. Kommunens vedtak om vestre E8 er ikke ferdig med klagebehandlingen hos Fylkesmannen. Vegvesenets og kommunens behandling kan bli omstøtt til at østre E8-trase er fortsatt gjeldende planvedtak i Ramfjord.

I så fall tjener alle E8-brukerne på å få kortere og raskere kjørevei, unngå risiko med bru og leireras i Ramfjord, lavere bompenger med kortere Tindtunnel og raskere fullføring av E8-prosjektet. Køproblemene i Tromsdalen forenkles ved at trafikken blir halvert.

  • Hva er veien videre?

Vent på Fylkesmannens E8-vedtak som kan komme rundt nyttår. Så kan beste løsning for Tromsdalen, Ramfjord, fylkesvei 91 og nordfylket skisseres. Det blir sannsynligvis Tindtunnelen fra Tomasjord til Ramfjordmoen. Ordføreren kunne ha tenkt på trafikkproblemer i Tromsdalen FØR han gikk med på vestre E8-trase. Nå kan vi håpe at Fylkesmannen rydder opp i saken.

Tindtunnelen Tromsø AS har under utførelse en ny trafikkvurdering for Tromsdalen/Ramfjord etter kommunens vedtak i august om vestre E8-trase. Vurderingen omfatter tunnel til Leirbakken, til Ramfjordmoen og eventuelt begge deler. Det kan bli samfunnsøkonomisk gunstig med begge tunnelutløp.