Debatt:

Vil du bo i Tromsø i fremtiden?

Noe av grunnen til lav befolkningsvekst (re: Olsens artikkel i iTromsø 16. november) er at det som gjorde det spesielt å bo i en arktisk by står i fare for å forsvinne.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Det blir vanskelig å bo her på grunn av bompenger, dyre boliger, ingen tog og prikken over i-en, atomubåter!

Bompenger: Når staten er mest opptatt av å bruke penger i sør så tvinger de denne delen av landet (Nord-Norge) til å hente ekstra midler for å heve veistandarden. Jeg trodde, blant annet, det var hva vi betalte skatten vår for. Dersom det er absolutt nødvendig med bompenger så holder det vel med én bom inn til Tromsø, og ikke masse bommer rundt omkring. Men hva med alle pengene som landsdelen allerede genererer fra fiskeri, olje og annen industri? Hvor forsvinner disse skatteinntektene?

Boliger i Tromsø: Det koster nesten det samme som i Oslo å kjøpe en leilighet eller et hus i Tromsø. De eksiterende byplaner passer ikke en arktisk by som Tromsø og dens plassering i nord. Vi skulle ha rendyrket Tromsø som en arktisk by, og planlegge ut ifra det og ikke nødvendigvis prøve å lage et lite Manhattan med høye bygg som ødelegger innsikt fra sjøen og utsikten for dem som bor her. Tromsø lider under dårlig byplanlegging og de kreftene som bare vil bygge stort og stygt og tjene penger.

Vi trenger tog: Det er etter hvert blitt veldig dyrt å reise til og fra landsdelen, og man er stort sett tvunget til å reise med fly over alt. Men fly blir ofte kansellert slik som nå – med covid-19 pandemien herjende. Hvorfor har vi ikke tog? Med tog ville transporten av varer være enklere, billigere, mer miljøvennlig og ikke minst så slapp vi tungtransporten på veiene som altfor ofte skaper farlige situasjoner og ulykker. Tog ville uten tvil samle og utvikle landsdelen og gjøre det mye lettere å komme seg mellom byene i Nord-Norge.

Atomubåter: La dem «parkere» til sjøs, ikke inne i våre havner eller i nærheten av byene. Det er nesten som om Forsvaret ikke bryr seg om de som de skal forsvare. Deres forklaringer lyder som Trump med hans «bucket full of worms» for å skjule virkeligheten. Hvem ønsker vel å bo i nærheten av en havn med atomubåter? Kanskje livene her i nord ikke er så viktige som vi selv gjerne tror.

Dette er bare noen få ting, men viktige ting som vår Stat, og våre politikere burde bruke mer tid til å tenke på. Ikke bare fokusere på det å «samle inn penger for alt i verden». Tromsø var en flott by å bo i, og beholder fremdeles mye av det som befolkningen jobbet hard for å få: universitet, sykehus, fiskeri og ikke minst et fantastisk kulturliv. Fremdeles er utdanning viktig, kanskje mer enn noen gang, men i strevet etter å være noe annet mister vi altfor mye. La oss jobbe for det vi virkelig ønsker.