Debatt:

Hvorfor legges korttidsplassene i Lakselvbukt ned?

Lederen av pensjonistforeningen i Lakselvbukt spør Gunhild Johansen om hun kan stå inne for at rimelige korttidsplasser legges ned og erstattes med dyrere private plasser.

  Foto: Christer Pedersen

meninger

Jeg klarer ikke å sitte stille i båten å se og høre på det som foregår i Tromsø Kommune. I iTromsø er det flere konstituerte sjefer (godt betalte) som uttaler seg om ovenfornevnte sak. At det er bare konstituerte sjefer som uttaler seg er for meg en pussig detalj, hvorfor ikke «ordentlige» sjefer? Er «ordentlige» sjefer mangelvare i vår kjære kommune, eller er det av økonomiske årsaker eller er det ingen som vil ha jobben?

Men sjef er sjef og de utaler seg om det de vet og det de får av informasjon av sine sjefer (massevis av slike i vår kommune), men de som burde si noe i denne saken er helt fraværende, for eksempel politikerne. Det er jo de som tross alt skal styre kommunen, men de sitter stille i båten, ikke et pip fra for eksempel ordføreren, vår kjære Wilhelmsen.

Det jeg og flere med meg lurer på, er hvorfor de fire korttidsplassene her ved Lakselvbukt bo og servicesenter blir nedlagt. Er det av økonomiske årsaker? Er det for mange slike plasser i kommunen, eller er det ikke behov for slike plasser i distriktstromsø?

Hvis det er økonomien som plager administrasjonen, så står det i grell kontrast til alle skriverier om pengebruk i helse og omsorg. I dette tilfellet er det snakk om fire sengeplasser i distriktstromsø som må bort for å redde kommunen fra kollaps. Alle fire rommene blir jo stående, men nå tomme. Og det aller verste er at plassene må erstattes sentralt i Tromsø, til en pris som er langt dyrere enn det som plassene i Lakselvbukt koster.

I en så viktig sak forventer jeg politisk behandling i kommunestyret. De fire plassene i Lakselvbukt er alltid i bruk, og er svært viktige, både for lokale brukere og for å sikre lokale arbeidsplasser. Jeg ønsker å utfordre leder i helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen, på dette. Med tanke på ditt politiske ståsted, ønsker du virkelig å legge ned offentlige rimelige korttidsplasser, til fordel for å kjøpe dyre, private plasser som erstatning?