Debatt:

Slå ring om bydelsbiblioteket

Selv om økonomien er dårlig nå,  må vi ha visjoner og retning på utviklingen av lokalsamfunnet, både i og etter krisen.

BYDELSBIBLIOTEK: Biblioteket i Tromsdalen.   Foto: PRIVAT

meninger

Dette er året for dårlige nyheter. Budsjettforslaget for Tromsø kommune for 2021 er preget av den dårlige kommuneøkonomien som vi har advart mot år etter år. Nå er vi der at overforbruket virkelig rammer avdelinger som har holdt budsjettene sine.

VIL BEVARE BIBLIOTEKET I TROMSDALEN: Morten Skandfer  Foto: Ronald Johansen

Budsjettforslaget inneholder mange forslag om kutt. Vi er opptatt av å balansere og styrke kommuneøkonomien samtidig som svake grupper, barn og ungdom skal skjermes.

Derfor reagerer vi på forlaget om kutt i bibliotekstjenesten tilsvarende 3-4 stillinger. I praksis utgjør det kutt av en av de to bydelsbibliotekene på fastlandet. Vi mener det får for store konsekvenser for barn, ungdom og lokalsamfunnet. Bibliotekene er så mye mer enn utlån av bøker. Det er et av de få ikke-kommersielle fellesrommene i samfunnet.

Det er et sted for leksehjelp, språktrening og integrering. Det er et sted for læring, kulturopplevelser og kunnskap. Det er en møteplass mellom jevnaldrende og generasjoner. For mange er det selve sentrum i nærmiljøet. Alle som spådde bibliotekenes død for noen tiår siden tok feil; de er viktigere enn noensinne.

Bibliotekene når ut til mange og har et tilbud som er uavhengig av økonomisk status, noe så sjeldent som et gratis tilbud. Vi er overbevist om at et redusert bibliotektilbud etterlater et fattigere samfunn. Vi mener det burde etableres flere bibliotekfilialer, ikke færre.

Når vi planlegger fremtidens by skal det være med kortere avstander til hverdagens tilbud. Derfor bør også det moderne biblioteket være en del av det sosiale fundamentet i bydelene, gjerne integrert i kommunens øvrige tjenestetilbud.

Selv om økonomien er dårlig nå, må vi ha visjoner og retning på utviklingen av lokalsamfunnet, både i og etter krisen. Derfor mener vi det blir feil å bygge ned et eksisterende bibliotekstilbud. Det er jo tvert om det vi skal bygge videre på.

Ved å kutte i bibliotektilbudet, kutter kommunen samtidig i utdanning, kultur, integrering og helse - mye kuttet, lite spart og kostnadene blir høye. Vi arbeider med vårt alternative budsjettforslag for å omprioritere, innenfor budsjettrammene, for å forhindre kutt som truer bydelsbiblioteket. Vi trenger lyset fra biblioteket i mørketida.