Debatt:

Åpent brev til veisjefen i nord

Viggo Hansen fra Ramfjord lurer i dette åpne brevet på hvorfor ikke østre trasé med tindtunnel ble utredet, slik statsråden ba om.

Illustrasjon av bru over Ramfjorden.  Foto: Statens vegvesen

meninger

Jeg tillater meg å ta direkte kontakt med deg i denne saken. Hvis ingen griper inn nå, kan nemlig følgene bli katastrofale. Det kan se ut som Vegvesenet i Troms kjører sitt eget løp nærmest uansett hvor dårlig det vestre alternativ er. Jeg har etter hvert oppdaget at dette veivesen har valgt bort det klart, beste, kortest og billigste alternativet til innfartsvei fra Lavangsdalen, Breivikeidet og Ramfjorden til Tromsø (Tromsøysundtunnelen). Det dreier seg om det opprinnelige østre med Tindtunnel (10,5 km tunnel direkte fra Ramfjordmoen til Tomasjord). Mitt spørsmål til deg er: Hvorfor har Vegvesenet i Troms valgt bort dette alternativet?

Det eneste «argument» jeg har hørt er fra et møte veisjefen hadde med Stortingets Samferdselskomité for et par år siden i Tromsø. En våken representant hadde oppdaget at dette alternativ ikke var blitt presentert for komiteen, og etterlyste det. Veisjefen svarte da at dette var bare et prosjekt som et privat selskap drev med! Ikke desto mindre var det nettopp dette prosjektet statsråden hadde bedt om å bli utredet.

Dessuten var og er dette alternativet som «et privat selskap driver med» godkjent av Vegdirektoratet som del av E8 til Tromsø! Det var jo bare for Statens vegvesen i Troms å avtale med selskapet at det offentlige kunne ta over prosjektet og realisere det. Det er jo helt uten sammenligning det overlegent beste alternativet for innfartsvei.

Veisjefens svar var jo ikke noe argument, så mitt spørsmål er: Hvorfor ble ikke prosjektet utredet og sendt statsråden, slik han hadde bedt om? Det var jo langt på vei ferdig beskrevet og beregnet allerede.

Mitt tredje spørsmål til deg går på denne ufattelige trangen i Vegvesenet i Troms til å fremme det helt håpløse og sterkt risikofylte vestre alternativ. Det kan se ut som de fleste valg man har gjort har sin begrunnelse i å gjøre alle østre alternativ så uspiselige eller usynlige som mulig, og med den konsekvens at vestre fremstår som det eneste alternativ.

Siden det ikke finnes et eneste argument for vestre alternativ sammenlignet med det alternativ jeg har nevnt ovenfor, er mitt spørsmål: Hvorfor vil Statens vegvesen Troms så til de grader fremme vestre? Og hvilke argumenter har Vegvesenet for å fullstendig skjule østre alternativ og for å gå inn for vestre.

Argumentene for tindtunnel og østre trasé er overveldende: Det gir desidert korteste innfartsvei til Tromsø og er dermed den samfunnsøkonomiske klart beste løsning fordi den også er den soleklart billigste. Den gir klart færrest ulykker, er det klart mest klima- og miljøvennlige, og gir den beste (eneste?) løsningen for de det gjelder, nemlig folk på Fagernes. I tillegg gir østre med tunnel et fullstendig og likt tilbud til samtlige trafikanter inn til Tromsø, mens vestre bare treffer vel halvparten!

I tillegg til spørsmålene ovenfor, ber jeg deg svare på om du vil bidra til at alternativet østre over Ramfjordmoen med Tindtunnel blir utredet? Det kan bidra til store besparelser for det offentlig og for folk og næringsliv i regionen.

Jeg gjør til slutt oppmerksom på at det, etter flyttingen av Eiscat til Skibotndalen, er arbeid i gang med å etablere næringsområder på Ramfjordmoen nær tunnelinnslaget for tunnelen. Dette vil styrke østre alternativ vesentlig.