Debatt:

Seksjonsjef i Vegvesenet svarer om Tindtunnelen

Statens vegvesen opplyser at de jobber med å utrede tunnelløsningen.
meninger

Jeg viser til «Åpent brev til veisjefen i nord», publisert på iTromsø 24. november 2020.


Debatt:

Åpent brev til veisjefen i nord

Viggo Hansen fra Ramfjord lurer i dette åpne brevet på hvorfor ikke østre trasé med tindtunnel ble utredet, slik statsråden ba om.


Utredningen det henvises til har pågått over noe tid. Statens vegvesen er nå i ferd med å sluttføre arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som berører hele området, inkludert Tindtunnel.

Denne konseptvalgutredningen, «Innfarter til Tromsø», offentliggjøres i løpet av kort tid.