Debatt:

Unge høyre og regjeringen legger aktivt opp til A- og B-skoler

Hva er det egentlig Unge Høyre prøver å oppnå, spør politisk nestleder i AUF Troms, Kristian Fagerli.

Kristian Fagerli, politisk nestleder i AUF i Troms  Foto: Håkon Steinmo

meninger

De siste dager har det vært stormende jubel i Unge Høyre. Og hva skyldes det? I en drømmeverden hadde denne jubelen kommet av grunner som for eksempel at ungdomspartiet hadde fått sin egen regjering med på å fjerne den urettferdige fraværsgrensa de har innført, sørget for et tilstrekkelig utstyrsstipend for elever på yrkesfaglige linjer eller at de om ikke annet hadde klart å overbevise sin egen regjering om hvor viktig det er at elever og oss unge blir hørt i saker som omhandler oss.

Men nei, dessverre kommer denne jubelen av det som vil være en katastrofe for elever ved landets videregående skoler.

For endelig fikk ungdomspartiet gjennomslag for en urettferdig, gammeldags og splittende politikk for hvordan opptak til våre videregående skoler skal gjøres, nemlig karakterbasert opptak. Kort og greit går dette ut på at hvor du bor og dine ønsker om å gå på en skole i nærheten av familie og venner ikke skal ha noen betydning. Unge Høyres drømmescenario for et skoleopptak baserer seg kun på hvor gode karakterer du har fra ungdomsskolen.

I teorien kan det bety at elever kan pålegges å flytte hjemmefra, langt bort fra familie og venner, for å kunne gå den linja de selv ønsker.

Og en skulle jo tro at alt dette ovennevnte burde være grunn nok for at et norsk ungdomsparti skulle være helt imot dette. Men dessverre så er det ikke sånn. Unge høyre og regjeringen legger med dette aktivt opp til A- og B-skoler, der skolene skilles mellom de populære skolene med et høyt karaktersnitt og de mindre populære skolene der «restene» av elevene havner.

Enda rarere er det at Unge Høyre har presset et forslag gjennom regjeringen som Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag, Elevorganisasjonen, Skolenes Landsforbund, LO, KS, NHO og Delta har gitt en svært tydelig tommel ned til. Dette i tillegg til at forskere ved OsloMet har kunnet bevise at denne opptaksmodellen fører til en svært segregert skole og at et svært lavt nivå av elevene får innfridd sitt førstevalg.

Men for å unnskylde Unge Høyre og regjeringen, så har de jo strengt tatt ikke hørt så mye på verken forskere eller fagfolk tidligere, så de ser nok bare på dette som en fin mulighet til å videreføre en stolt tradisjon for høyresiden av norsk politikk.

Vi trenger ikke enda mer politikk som er laget utelukkende for å dele samfunnet mellom dem som har mest og dem som har minst fra før. Det vi trenger er en sterk offentlig skole hvor alle elever stiller med samme utgangspunkt, en skole der alle elever får muligheten til å velge linjer og fag de selv er interesserte i uten å være redde for at dette skal medføre at de må flytte vekk fra familie og venner.

Derfor vil AUF og Arbeiderpartiet garantere at alle elever skal ha rett til å gjennomføre videregående opplæring på en skole nært hjemmet. En skole i trygge omgivelser, og en skole som ikke tvinger elevene inn i «A- og B-grupper». En skole som har plass til alle, en skole som ser alle og som sørger for at alle har de samme mulighetene til å lykkes.

Dette, uavhengig av forutsetning, er en svært viktig del av hvorfor det norske samfunnet er så allsidig, tolerant og mangfoldig som i dag. Når Unge Høyre aktivt har kjempet fram politikk som drar disse flotte verdiene opp med roten og kaster de på dynga, så tegner de et bilde av fremtidens Norge som det er vondt å se på.