Nok en runde med nedsnakking fra Senterpartiet

På fredag ble regjeringens nordområdemelding lagt fram. Den slår nok en gang tydelig fast hvor viktig Nord-Norge er for Norge, skriver Høyres gruppeleder.

Innleggsforfatter Erlend Svardal Bøe, Høyre  Foto: Trygve Espejord

meninger

Det er i nord vi skal skape verdiene som skal finansiere vår fremtidige velferd, og det er i nord vi har menneskene og ressursene til å gjøre det. Den jobben skal vi ta, og vi skal ta den med stolthet.

Senterpartiets reaksjon på nordområdemeldingen var at «regjeringen svikter Nord-Norge nok en gang». Den reaksjonen var nok ferdigskrevet allerede før meldingen ble lagt fram, og den var like forutsigbar som at Donald Trump aldri kommer til å anerkjenne valgnederlaget i USA.

Jeg må̊ si det rett ut. Jeg er dritt lei av Senterpartiets nedsnakking av Nord-Norge. Alt regjeringen kommer med i nord er galt og alt som skjer i landsdelen er vondt og vanskelig. Senterpartiet er god på å beskrive problemer, men de har ingen løsninger. Det eneste svaret er å pøse mer penger inn i en byråkratisk fylkeskommune og sette inn flere statlige tiltak og nødhjelp fra Oslo. Og det er jo litt festlig at Senterpartiet prater om at staten må̊ ta mer ansvar, men når de legger fram sitt alternative statsbudsjett, så mener de at staten er for stor og må̊ bli mindre.

Jeg har reist mye rundt i Nord-Norge. I små̊ og store lokalsamfunn. Møtt små̊ og store bedrifter. De menneskene jeg møter er mennesker som har skaperkraft og optimisme, som vil være med å bygge samfunn og velferd. De ofrer tid, krefter og ressurser på ideene sine. Ideer som gjør Nord-Norge til det Nord-Norge er. De trenger at vi heier på dem. Ikke at vi stakkarsliggjør og snakker ned landsdelen.

Vi har utfordringer i Nord-Norge. Vi sliter med fraflytting, ungdom som ikke kommer hjem igjen og tilgang på kompetent arbeidskraft. Det er utfordringer vi må̊ ta på alvor og finne gode løsninger på. Vi må̊ legge bedre til rette for arbeidsplasser og verdiskapning, bygge opp utdanningstilbud med høy kvalitet og som er desentralisert og sørge for gode og trygge velferdstjenester i kommunene. Vi må også gjøre som ungdomspanelet for Nord-Norge har sagt, fremsnakke landsdelen vår.

Om det er slik at regjeringen har sviktet Nord-Norge, slik Senterpartiet gang på gang hevder, kan vi se på noen saker.

De siste årene
har det vært en storstilt helsesatsing over hele landet, og de neste fem årene skal det investeres for rundt 95 milliarder kroner i norske sykehus. Det gir moderne og fremtidsrettede sykehusbygg som vil gi bedre pasientbehandling og arbeidsforhold for de ansatte.

Nord-Norge har fått mye igjen for denne satsingen. Blant annet med nytt sykehus i Kirkenes, nytt sykehus i Hammerfest, ny klinikk i Alta og Karasjok, flere store investeringer ved Universitetssykehuset i Tromsø, nytt sykehus i Narvik, nytt sykehus på Stokmarknes og nytt sykehus på Helgeland. For å nevne noen investeringer. Da Senterpartiet sist satt i regjering ble fem lokalsykehus lagt ned og seks fødeavdelinger.

Senterpartiet kritiserer vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Nord-Norge. Det er jeg enig i, det må̊ vi få̊ ned. Men det var altså̊ Senterpartiet som i regjering i 2010 overførte over 17 000 kilometer med vei fra staten til fylkeskommunene, uten at det fulgte med en eneste krone. Den overføringen sliter vi fortsatt med.

Senterpartiet har også̊ i en årrekke vært i posisjon i de nordnorske fylkene, uten å ha evne til å være politiske ledere som klarer å ta ansvar og prioritere. Med Høyre i regjering har Nord-Norges andel av samferdselsinvesteringene økt fra 14 prosent til 22 prosent. Vi får blant annet på plass ny E6 i tunnel gjennom Kvænangsfjellet, ny innfartsvei til Tromsø og realisering av Nord-Norges største samferdselsprosjekt, Hålogalandsveien.

Beredskapen i Nord-Norge er styrket. Forsvaret øver og trener mer, og det investeres i nytt utstyr og mer personell. Det skal etableres en ny redningshelikopterbase i Troms. Nødetatene samarbeider bedre og med etablering av ny fagskole i Tjeldsund får vi bedre utdanning for brann- og redningspersonell i nord og i hele landet.

Dette er noen eksempler på saker som har gjort Nord-Norge til en bedre landsdel å bo og leve i. Før koronakrisen hadde også Nord-Norge raskere økonomisk vekst enn resten av landet, lavest arbeidsledighet og vekst i en rekke næringer. Derfor blir en av de viktigste oppgavene fremover å peke ut hva som skal være Nord-Norges vei ut av koronakrisen.

Vi har fått til mye, men det er fortsatt mye som gjenstår. Satsing på næringsrettede fylkesveier, flere desentraliserte studier og bedre tilrettelegging for å næringslivet er noen av de tingene.

Jeg er stolt over Nord-Norge og jeg er stolt over alt vi får til i landsdelen vår. Vi skal være med å ta ansvar for landets fremtidige velferd.