Vi trenger en ordentlig debatt om fritt skolevalg

Vi unge må få kunne bestemme mer over vår egen utdanning og framtid.

Anders Tørresen, politisk nestleder i Troms og Finnmark Unge Høyre.   Foto: Privat

meninger

Derfor vil Unge Høyre gi elever muligheten til å søke seg til den skolen de selv ønsker, samtidig som man er sikret retten til å gå på nærskolen sin.


Debatt:

Unge høyre og regjeringen legger aktivt opp til A- og B-skoler

Hva er det egentlig Unge Høyre prøver å oppnå, spør politisk nestleder i AUF Troms, Kristian Fagerli.


I et innlegg 28. november argumenterer Kristian Fagerli i Troms AUF mot fritt skolevalg med å tilegne Unge Høyre meninger vi ikke har, og ellers kommer han med et mindretall av saklige argumenter. Å være uenig i en sak er greit, men det er lov å ta debatten ordentlig.

For det første er det ikke slik AUF påstår, at det er elevene som skaper A- eller B-skoler. Det er skolen selv som er ansvarlig for at undervisning er god. Mens AUF mener at hvilke elever som går hvor fører til A- og B-skoler, mener Unge Høyre at det er skolene selv som er ansvarlige for å gi elever god undervisning.

Er det noe som skaper forskjeller i Skole-Norge, og for hvilke muligheter man har, så er det hvor i landet man bor. Det at AUF vil tvinge elever som bor et sted på en skole, fratar elever mulighetene til å bestemme over sin egen utdanning og sin fremtid.

Fritt skolevalg vil heller ikke føre til at elever blir tvunget å flytte for å gå på skole. Det sørger en reisegaranti for, samtidig som fylkene skal ordne egne inntakssoner. Forskjellen med innføringen av fritt skolevalg nasjonalt, er at de som ønsker å søke seg til en annen skole får lov til det, uten at det går ut over dem som vil gå på nærskolen sin. For de aller fleste vil nærskolen være det naturlig og riktige valget, men for noen elever er det viktig å få muligheten til å velge seg en annen plass. Da skal ikke politikere eller system stå i veien for det.

Fritt skolevalg har ført til mange positive resultater, for eksempel i tidligere arbeiderpartistyrte Finnmark. Der er erfaringene så gode at det ble opprør blant både elever og lærere da fylkesrådet foreslo å fjerne fritt skolevalg i regionen. De aller fleste kommer inn på førstevalget sitt, kvaliteten på skolene øker og skolene må tilpasse seg elevene og ikke omvendt. Dette gir elever en bedre skolehverdag som har ført til at det nå er enda flere som fullfører videregående.

Å ha friheten til å velge skole selv er mye bedre enn å bli tvunget inn på en forhåndsbestemt skole. Ikke alle skoler er tilpasset den enkeltes behov og ønsker, og dersom man ikke føler seg til rette i et miljø, så burde man ha muligheten til å velge noe annet. Mange elever sier at retten til å velge skole har reddet dem fra mobbing, mangel på trivsel eller fra det å være fanget i et dårlig miljø. For Unge Høyre er det viktigere enn at fylkespolitikere får beholde sin makt over elevene.

Fritt skolevalg betyr mye for dem som trenger det mest, og fortjener derfor en ordentlig debatt.