Debatt:

Fritt fram for de skoleflinke

Et overordnet prinsipp for norsk skole er at det skal være en skole for alle.

Edvin M. Eriksen (SV)  Foto: Frank Roger Roksøy

meninger

En fellesskole der alle – uansett evner og forutsetninger skal behandles likeverdig og gis sxamme muligheter. Ingen elever skal prioriteres foran andre. Ingen elever skal gis fordeler basert på bosted, sosial tilhørighet, evner eller andre forutsetninger. Dette har det i flere tiår vært stor politisk enighet om. Tilsynelatende.

Så viser det seg nå at for politikere i Høyre og Venstre er alle slike flotte formuleringer om likeverd og samme rett for alle, bare tomme floskler. De mener ingen ting med det. Det er alvorlig.

Kunnskapsminister Guri Melby fra partiet Venstre – og resten av Høyreregjeringa har igjen funnet ut at tvang er en god løsning overfor lokaldemokratiet i fylker og kommuner. Regjeringa har nå vedtatt å tvangsinnføring av det som omtales som fritt skolevalg i videregående skole.

Det skjer på tross av svært negative erfaringer med karakterbasert fritt skolevalg i vårt naboland Sverige. Det skjer på tross av sterke reaksjoner fra elevorganisasjonene, fra lærerorganisasjonene, fra KS, Lo og fra det som finnes av fagfolk.

Fritt skolevalg, slik regjeringa og statsråden fra Venstre vil innføre betyr at de skoleflinke elevene med de beste karakterene tilbys fortrinnsrett til de beste skolene og de beste skoletilbudene. Hele inntaket skal nå gjennomføres ved at de som har de beste karakterene får velge fritt, mens alle de som av ulike grunner har lærevansker skal komme sist i køen.

De som strever mest i skolen skal ikke få velge noe som helst. På denne måten vil Høyre og statsråd Guri Melby fra partiet Venstre styrke skoletilbudet til de som allerede lykkes godt i skolen. Denne måten å prioritere de mest vellykkede er grunnleggende usosialt og et grovt brudd på ideen om rettferdighet og like rettigheter for alle elever.

At Høyres medlemmer ikke interesserer seg for skoletilbudet for dem som sliter og risikerer frafall er ingen nyhet. At kunnskapsministeren Guri Melby og partiet Venstre prioriterer å løfte fram de skoleflinke på bekostning av alle de elevene som alltid har fått minst hjelp, er noe alle foreldre og alle som jobber i skolen bør merke seg.

Å omtale dette som «fritt skolevalg» er en gedigen usannhet. Frihet for de skoleflinke som går på bekostning av alle andre elever er absolutt ikke rettferdighet eller frihet for alle. Venstre som skoleparti er grundig avslørt.