Debatt:

Vårt livsviktige kortbanenett

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Innenfor samferdsel er nok flytilbudet det viktigste tilbudet for bosetting og næringsliv i nord. En langstrakt landsdel fordrer en kommunikasjon i lufta som er forutsigbar, og en pris som er akseptabel.

Utviklingen i luftfarten fra 70–80 tallet fram til i dag har vært formidabel. Et godt utviklet kortbanenett og storflyplasser som bringer oss sørover og videre utover i verden. Koronatidene utfordrer dette bildet og vår fremtid. Lavere aktivitet og flyselskaper som sliter med økonomien. Tidene vi er inne i fordrer klare prioriteringer i politikken for å beholde en god luftfart i nord.


Fra sidelinja:

Et slag i magen

Norwegian er et norsk flyselskap som ikke får låne mer penger av staten. De skal kanskje avvikles fordi de allerede har lånt seg over pipa.


Nye kontrakter på offentlige kjøp av de regionale flyrutene (FOT) iverksettes 1. april 2022, nå med regionalt ansvar Troms Finnmark. Saken kommer til fylkestinget i desember og i vurderingene beskrives dette som en svært ansvarsfull oppgave politisk og juridisk kompetanse/erfaring er vesentlig innenfor kontraktsområdet.

Prosessen startet opp høsten 2020. Det legges opp til en tidsplan som er utfordrende med signering av kontrakt september 2021. Prosessen fordrer blant annet:


Debatt:

Vi kan løfte Nord-Norge ved å stå mer sammen

Mange muligheter har gått tapt i opprivende interessekonflikter mellom fylkes-, by- og regioninndelinger i nord.


  • Grenseoverskridende samarbeid på regionalt nivå med de tre nordligste fylkene.
  • Dialog med samferdselsdeptet/regjeringen om de økonomiske rammene for nye kontrakter (saksfremlegget gir signal om behov for anslagsvis 25–30 prosent økte rammer for å oppretthold et tilbud på dagens nivå)
  • Dialog med kommuner, næringsliv, Avinor, Helse nord, Forsvaret med flere om dagens tilbud og ønske om endringer.
  • Kloke vurderinger om de kommersielle strekningene skal inn i de nye FOT rutekontraktene-
  • En anbudsprosess hvor flyselskapene viser interesse for ny kontrakt fra 1. april 2022.

Nye kontrakter på fotrutenettet er en av de største oppgaveoverføringene fra stat til region. Dette vil være en kontrakt som mest sannsynlig vil vare i perioden 2022–27. Folk og næringsliv har ønsker og krav om gode tilbud og gjerne lavere priser.


Debatt

«Vi skal ha et bedre flytilbud i landsdelen, ikke dårligere»

Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene, skriver forfatterne av debattinnlegget.


I AP ser vi at denne saken er av den største betydning eller som Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo AP sier

«Flyrutene binder vår enorme region sammen og er sentral for postgang, pasientreiser, næringsliv, beredskap, forsvaret og andre offentlige tjenester. Det er viktig at staten gir større økonomiske rammer som sikrer rutetilbudene for befolkningen i nord når fylkeskommunen overtar ansvaret»