Debatt:

Inkassoselskapene må ha en plikt til å stanse inndrivelse når forhandlinger pågår

Mange er ikke klare over rettighetene sine, og må kunne nyte et reelt vern etter loven.
meninger

1. oktober ble gebyrene for inkassovarsler halvert. Endringen begrenser inkassoselskapenes mulighet til å tjene seg søkkrike på automatiserte inndrivelsesprosesser. Hvis Justis- og beredskapsdepartementets arbeidsgruppe får det som de vil, venter også ytterligere innstramminger i bransjens spillerom. Det er gode nyheter for deg som skyldner ­– men arbeidsgruppen kunne strukket seg lenger.

Christoffer Saltnes Gundersen, Jussbuss v/ Husleie- og gjeldsgruppen  Foto: Privat

Ett av forslagene til den nye inkassoloven er at inndrivelse kan stanses i inntil fire måneder når gjeldsforhandlinger pågår. Det ville innebære at du som skyldner får mulighet til å kartlegge, forhandle om, og også betale kravene dine før de blir uhåndterlige som følge av løpende kostnader. Forslaget er utvilsomt positivt, og vil gjøre det enklere å gjøre opp for seg.

Problemet er at stansingsplikten bare skal inntre dersom du ber om det selv. En skyldner som forsøker å bli enig med kreditor om en nedbetalingsordning, kan fremdeles oppleve av kravet vokser seg ut av proporsjoner mens forhandlingene pågår. Pågangen kunne vært stanset, men fortsetter fordi skyldneren ikke er klar over muligheten til å be om berostillelse.

Plikten til å stanse inndrivelse bør derfor inntre automatisk når det er åpnet gjeldsforhandlinger. Mange er ikke klare over rettighetene sine, og må kunne nyte et reelt vern etter loven. Særlig i svindelsaker vil det ha stor betydning at pågangen stanser automatisk når forhandlinger åpnes. Svindelsaker kan være omfattende, og dersom skyldner får tid til å skaffe seg oversikt over betalingsforpliktelsene, kan det utgjøre en forskjell på mange tusen kroner.