Debatt:

Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd

Slik situasjonen er nå, blir det en knalltøff desember for treningssentre, kinoer, uteliv og servering mange steder, skriver innleggsforfatterne.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Vi er inne i en periode med nye nedstenginger som følge av økt smitte. Strengere lokale smitteverntiltak må følges opp med kraftigere økonomiske støttetiltak for bedriftene som rammes hardest. For at vi skal bevare flest mulig arbeidsplasser gjennom krisen, foreslår Arbeiderpartiet derfor en tilskuddsordning i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen.

Én av åtte bedrifter kan gå konkurs i påvente av støtte fra regjeringens kompensasjonsordning. For enkelte bransjer er tallene langt høyere. Nå er vi inne i en ny smittetopp der mange virksomheter rammes ekstra hardt som følge av lokale smitteverntiltak. Den nasjonale kompensasjonsordningen er i liten grad tilpasset at enkelte deler av Norge stenger ned.


Debatt:

Umenneskelig praktisering av koronaregler

Over 2.400 utviklingshemmede har blitt nektet besøk av sine kjære under koronapandemien, det er ikke greit, skriver innleggsforfatteren.


Flertallet på Stortinget, regjeringspartiene sammen med FrP, har dessverre ikke vist vilje til å komme med nye kraftfulle tiltak som treffer bedriftene som er hardest rammet av lokal nedstenging. Når regjeringens passivitet i tillegg har medført at det ikke kan utbetales noen penger før på nyåret, haster det med å få på plass ytterligere tiltak. Det er dårlig kriseledelse fra regjeringen.

Slik situasjonen er nå, blir det en knalltøff desember for treningssentre, kinoer, uteliv og servering mange steder. Ved neste nedstenging kan det være andre bedrifter og din arbeidsplass som ikke får støtte, på grunn av manglende målrettede ordninger.


Debatt:

Mennesker trenger mennesker

Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen. Sosial isolasjon og ensomhet påvirker både fysisk og psykisk helse. Selv om jeg vet at de fleste unge har god psykisk helse, og har gode venner og familie rundt seg, bekymrer det meg at mange unge føler seg mer ensomme på grunn av pandemien, skriver statsminister Erna Solberg.


Arbeiderpartiet foreslår derfor å innføre et omsetningsbasert tilskudd som tillegg til den generelle kompensasjonsordningen. Dette tilskuddet skal gis til bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak, og innrettes på en måte som kan gi rask utbetaling. Dermed får disse bedriftene likviditet, altså betalingsevne, som kan dekke opp for tapte varelagre og som kan bidra til å holde folk i jobb. Slik redder vi arbeidsplasser og bedrifter som ikke kan ha aktivitet.

Et slikt tilskudd løser langt fra alle utfordringene med de økonomiske tiltakene regjeringen har lagt fram. Vi mener fortsatt det må komme tilpasninger i kompensasjonsordningen som bidrar til at eksempelvis sesongbedrifter, oppstartsselskaper, destinasjonsselskaper og aktører innen event- og arrangementsbransjen kommer bedre ut.


Debatt:

Netthandelen tar seg ikke søndagsfri

Troms og Finnmark bør være prøvekaniner for søndagsåpne butikker, mener innleggsforfatterne.


Regjeringen har imidlertid snakket lenge om at det er behov for flere og mer målrettede tiltak, uten at det følges opp i praksis. Fra vår side er det ingen tvil, smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. Lokal nedstenging må følges opp med sterkere økonomiske tiltak for bedriftene.