Samer og rasisme

Dersom jeg tolker utsagnene rett, så er avisa iTromsø «rystet langt inn i sjela» over at det pr. dato finnes samehets og rasisme i byen vår.

  Foto: Heiko Junge

meninger

På lederplass skriver avsa blant annet følgende:

«Det er trist og vondt at det nok en gang er nødvending å ta et oppgjør med antisamiske holdninger i Tromsø. (…) De fleste av oss trodde og håpte at dette for lenge siden var et tilbakelagt problem»


Kommentar:

Dette er rasisme - vi trenger ikke pakke det inn

Rasismen lever i aller høyeste grad blant oss. Og den later til å være en seiglivet organisme.


På kommentarplass skriver journalist Egon Holstad følgende:

«Rasisme later til å være en seiglivet organisme. (…). Det er så ubegripelig og sykt at det nesten er til å miste motet av. (…). At samehets skjer i et opplyst land, med et så høyt utdannelsesnivå, er til å bli gal av.»

Dette er en «analyse» av samehets og rasisme som jeg både stiller meg tvilende og undrende til.

Hallvard Birkeland  Foto: Håkon Steinmo

Min erfaring er at hetsen og hatet mot samer tvert imot ligger godt forankret, dypt nede i den nordnorske folkesjela.

Denne påstanden mener jeg finnes godt historisk dokumentert, men jeg er (dessverre) redd for at antisamiske holdninger fortsatt lever i beste velgående hos store deler av vår befolkning. (OBS! Dette er min påstand og hypotese, som jeg ikke har forskningsmessig belegg for.)


Kun én av kommunestyrets medlemmer stilte seg ikke bak samehetsuttalelse

Et - nesten - enstemmig kommunestyre vedtok en felles uttalelse mot samehets. Kun én av kommunestyrets 43 medlemmer stilte seg ikke bak uttalelsen.


I Norge har den offentlige kampen mot hat og rasisme pågått i minst 50 år. Vi er på rett vei, men jeg er stygt redd for at denne kampen kommer til å bli langvarig.

Så i motsetning til avisa iTromsø, tror jeg ikke at dette teamet er «et tilbakelagt problem», og jeg er ikke det minste overrasket over at «rasismen er en seiglivet organisme.»