«Ordføreren har ufrivillig bekreftet at vedtaket om vestre E8-trasé er uten saklig begrunnelse»

Her følger innlegg om ordførerens tunnelforslag på E8 i Tromsdalen.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

meninger

Fredag 13. november kom ordførerens overraskende utspill om ny tunnel på E8 gjennom Tromsdalen sentrum. Etter mindre enn to dager ble intervjuet med ordføreren fjernet fra Nordlys’ nettsider. Det kan tyde på at han ikke var helt fornøyd med responsen, selv om Nordlys redaksjonelt var helt enig med ordføreren.

Red anm: OBS! Etter at dette innlegget ble publisert har iTromsø blitt gjort oppmerksom på at det ikke er korrekt at artikkelen det henvises til ovenfor her er fjernet fra Nordlys' nettsider. Den kan leses her.

Uansett, så er katta ute av sekken. Ordføreren og Nordlys har ufrivillig bekreftet at vedtaket om vestre E8-trasé er uten saklig begrunnelse. Tromsdalens trafikkproblemer løses bare ved å lede hovedtrafikken mest mulig bort. Det skjer for eksempel ved at minst 6.000 biler per døgn fjernes ved at Tindtunnelen sender dem via Tomasjord.

Dermed er problemet egentlig løst, men tør ordføreren og Nordlys med flere å innrømme det? Skal vi først bruke noen milliarder på Ramfjordbru og vestre E8, og så er Tromsdalen-problemet fremdeles der like fullt? Kunne ikke ordføreren og Nordlys og hans støttepartier ha våknet opp litt før?

Det er mange som har kommentert ordførerens utspill på nettsidene og i avissidene. Ordføreren er skyldig noen svar til alle de som antar at han foretar seriøse debattutspill. Flere har etterspurt om ordføreren har sakkyndige vurderinger og beregninger til grunnlag for sine utspill.

Det som peker seg ut, er at trafikktrykket langs E8 i Tromsdalen er for høyt, og noe må gjøres. Men hvilken løsning vil ordføreren og de andre partiene prioritere?

Neste frist for kommunens behandling av prosjekter til NTP (Nasjonal Transportplan) er i 2024. Tindtunnelens planforslag har ligget i kommunen til behandling siden 2008 og 2012. Hvis vi får tilsagn om behandling i kommunen, så vil vi oppdatere utredningene i planforslaget.

Tromsdalen og Ramfjorden må frigjøres fra Vegvesenets oppfatning om at E8 skal ha en skjønn blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk med fartsgrenser på 50–60–70–80 km/t. I Tindtunnelen kan vi tilrettelegge for 110–130 km/t med 4-felts kjøreforhold og adskillelse fra lokaltrafikken i Tromsdalen og Ramfjord. Alle får sikrere kjøreforhold og ulykkene reduseres drastisk. Denne trafikkdelingen skjer i resten av verden og resten av Norge, men ikke i hodene til E8-gruppen hos Statens vegvesen og i Nordlys-redaksjonen.

Tindtunnelen fjerner cirka 28 millioner bilkilometer pre år fra Tromsøs veier med 2019 trafikknivå, pluss tilsvarende klimagasser. Det vil si at klima/miljøvernernes drømmer blir oppfylt, i tillegg til bedre trafikksikkerhet i Tromsdalen og Ramfjord.

Kjøreinnsparingen med Tindtunnelen er omtrent tilsvarende det man vil oppnå med Tenk Tromsø, bompengeeventyret på Tromsøya. Med bomsoner, bomstasjoner, sonesperringer og nye veisperringer med forlenget kjøring som skal koste minst 8–10 milliarder hvorav halvparten i bompenger fra bilbrukerne.

Ved at tilsvarende kjørereduksjon oppnås ved Tindtunnelen, så kan alt oppnås mye rimeligere både for kommunen, staten og bilbrukerne. Tromsøya kan unngå et vanvittig sløseri og ekstra omkjøringer med nye bomsoner som er overflødig.

Fylkesmannen utfører fremdeles klagebehandling for E8-trasévalget i kommunen i august. Vegvesenets saksfremlegg var såpass bortreist at Fylkesmannen har godt grunnlag for å forkaste kommunens nye trasévedtak. I så fall er kommunen tilbake på at østre E8 er gyldig planvedtak fra 2015 og 2012.

Dermed kan Tromsø få en «flying start» på østre opplegg for E8 og innledning til Tindtunnelen.

Tindtunnelen bidrar til å løse flere problemer i Tromsø med bare ett eneste byggeprosjekt!

Tromsøs fremtid står på spill. Vi oppfordrer ordføreren til nye initiativ når Fylkesmannens klagebehandling for E8 er fullført. Det er mulig å finne løsninger som hensyn tar trafikkbildet både i Ramfjorden og Tromsdalen. Med henvisning til utspillene fra ordføreren 13. november, så oppfordrer vi avisene til nye intervjuer med ordføreren om fremtidig trafikksituasjon.