Debatt:

Nå er det arbeidsfolks tur!

Vi trenger heller et mer rettferdig Norge som verdsetter jobben som vanlige arbeidsfolk gjør, skriver forfatteren bak dette innlegget.

Arbeiderpartiet mener at de som har ofret mest i året som har gått, også må sikres inntekt i året som kommer, skriver Kils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.  Foto: Arbeiderpartiet

meninger

Det er arbeidsfolk som holder hjulene i gang, enten det er til hverdags eller i spesielle tider som de vi har opplevd i det siste. Det er arbeidsfolk som skaper tryggheten for oss alle. Likevel forsøker høyreregjeringen å samle mer av pengene i landet på de rikes hender.

Ved nedstengingen av landet vårt kalte de det en dugnad, men når det kommer til stykket og byrdene fordeles, må de som har betalt den største prisen i året som har gått, også betale mer i året som kommer.

Våre arbeidsfolk som nå er permitterte, eller til og med helt arbeidsledige, vil miste inntekt også til sommeren. I en allerede presset situasjon vil flere familier kunne få utfordringer med å få endene til å møtes når også feriepengene uteblir i 2021. Flere bedrifter og næringsdrivende som har vært nedstengt i en runde, har måttet stenge ned igjen. Det skjer blant annet etter at mer importsmitte kom da høyreregjeringen tillot å fly inn gjestearbeidere fra land med høy smitte.

Vi trenger heller et mer rettferdig Norge som verdsetter jobben som vanlige arbeidsfolk gjør, og som gir trygghet for deres arbeidsplasser og familier i en krevende tid.

Arbeiderpartiet mener at de som har ofret mest i året som har gått, også må sikres inntekt i året som kommer.