Leder:

Strengere testkrav er på sin plass

Denne helgen innførte regjeringen plikt om koronatest for reisende inn til Norge. Det er på høy tid med en slik innstramming av regelverket.

  Foto: Tegning av Odd Klaudiussen

meninger

Med enkelte unntak må reisende fra utlandet nå sørge for at de blir testet for covid-19 ved ankomst. Testen skal gjøres så snart som mulig, som hovedregel på teststasjonene på grensen, og senest 24 timer etter man har reist inn i Norge. Brudd på testplikten vil kunne straffes med bøter.

Bakgrunnen for innstrammingen er en velbegrunnet bekymring over økende koronavirussmitte i Norge, ikke minst som følge av økt importsmitte fra land med langt høyere smittetrykk enn vi har i Norge, men også frykt for økende import av virusmutasjoner som har vist seg ekstra smittsomme. Det er de siste dagene meldt om flere tilfeller i Norge av en type koronavirusvariant som først ble oppdaget i Storbritannia. Dersom denne varianten skulle spre seg i større skala nå på nyåret, må vi alle belage oss på en ny, full nedstenging av samfunnet, ifølge regjeringen.

Det er dramatiske perspektiver, og statsminister Erna Solberg forsikrer at regjeringen vil gjøre alt man kan for å forhindre at den nye virusvarianten skal få fotfeste i Norge. Til iTromsø opplyser kommuneoverlege Inger Hilde Trandem at Tromsø kommune allerede har et system for testing av innreisende på Tromsø lufthavn, et system hun mener også vil kunne ivareta de nye, utvidede kravene til testplikt. Selv om ikke alle detaljer er på plass, forsikrer kommuneoverlegen at man praktisk greit skal kunne håndtere de nye kravene.

Det har lenge vært anslått at det vil komme en smittetopp etter juleferien, blant annet som følge av mer reising og mer sosialisering, mens Folkehelseinstituttets automatiske modellering for spredning av koronaviruset lenge har anslått at vi vil kunne få en større smittetopp rundt mars.

Vaksinering av befolkningen er i gang, men vil ta tid. Foreløpig er det lite som tyder på at koronapandemien vil være over på denne siden av sommerferien. Derfor er det betryggende at Tromsø kommune synes å ha planene klare for å møte strengere, nasjonale krav til bekjempelsen av pandemien i tiden som kommer.