Debatt:

Nytt år, nye pensjonssparingsmuligheter

Alt til sin tid, men når det kommer til pensjonssparing er det aldri for tidlig eller for sent å starte. Pensjonssparing blir bare viktigere og viktigere og fra 1. januar blir det enda lettere for mange av oss å planlegge økonomien vår for en fin pensjonstid.

INNLEGGSFORFATTER: Elin Agdestein, medlem av Stortingets finanskomite (H) . 

meninger

Pensjonssparing har aldri vært viktigere. Når de som er unge i dag går av med pensjon vil mye av oljeformuen vår være brukt opp. Det får store konsekvenser. Mange vil måtte jobbe lengre, og måtte spare mer selv. Da må pensjonssparing være enkelt for alle.

Mange som jobber i privat sektor og som har byttet jobb flere ganger, kan ha pensjonssparing spredt hos ulike leverandører. Dette gir høye kostnader og liten oversikt over egen pensjon.

Fra 1. januar vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få samlet sin pensjonsopptjening fra arbeidsgivere på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom forskjellige jobber.

Dette vil gi bedre oversikt over pensjonssparingen og lavere kostnader. Den ansatte trenger ikke å gjøre noe selv, og vil likevel få fordelene ved egen pensjonskonto.

Pensjonskontoen vil gi bedre oversikt over egne pensjonsrettigheter, og dermed gjøre det lettere å planlegge økonomien for pensjonisttilværelsen. Det vil og gjøre det lettere å se behovet for å spare pensjon selv. Spesielt viktig er dette for oss kvinner, som tradisjonelt har vært pensjonstapere.

Fra før har det blitt gitt fradrag i vanlig inntekt når man setter inn penger på pensjonskontoen, og når man tar ut penger skal ikke det skattlegges som vanlig inntekt. Innestående midler i den nye ordningen skal være unntatt fra skatt på arbeidende kapital og løpende inntektsskatt på avkastning.

Tall fra Finans Norge viser at det ved utgangen av 2018 til sammen var spart 3,2 milliarder kroner gjennom ordningen, og at det er en høy andel kvinner som har satset på individuell pensjonssparing. Det er svært positivt at mange kvinner, som vi vet at i gjennomsnitt har et svakere pensjonsgrunnlag enn menn, velger å spare gjennom denne ordningen.

Høyre vil sikre alle en verdig og god pensjonstid. Det finnes ingen fasit for hvordan man best sparer til egen pensjon. Vi er forskjellige og har forskjellige ønsker for alderdommen vår. Det viktigste er at det er lett og oversiktlig å skape en verdig alderdom for seg selv.

Den største utfordringen Norge står overfor er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om at vi har et viktig forvalteransvar for fremtidige generasjoner. Vi ønsker alle skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd, også i fremtiden.