Debatt:

Foreslått kjøp av «Slottet» er oppfølging av et politisk vedtak

Avisa iTromsøs leder 10. januar 2020 hevder at forhandlinger om kjøp av Ringvegen 70, «Slottet» har pågått uten at formannskapet er gjort kjent med saken, og at dette skal ha skjedd «på bakrommet». Dette stemmer ikke.

Mari Enoksen Hult, konstituert kommunedirektør.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Tilbake i 2018 behandlet formannskapet en sak som gjaldt etablering av et teknisk senter på Skattøra, nærmere bestemt i Ringvegen 70. I vedtak 18/104 ba formannskapet «(…) administrasjonssjefen om å iverksette innledende program og planarbeid for etablering av et nytt Teknisk senter på Skattøra på Ringvegen 70, og initiere dialog med Tromsø kommunale pensjonskasse i den forbindelse. Formannskapet ber om at det utformes en avtale mellom Tromsø kommune og pensjonskassen som regulerer partenes bidrag og ansvar gjennom hele prosessen».


Kommentar:

Visse beslutninger skal ikke fattes på bakrommet

Når ordføreren og administrasjonen planlegger et kjøp til nærmere 100 millioner kroner, kan de ikke la være å informere kommunestyret. Da blir kommunens investeringsbudsjett vedtatt i blinde.


I oppfølgingen av dette vedtaket har det vært dialog mellom kommuneadministrasjonen og pensjonskassen med mål om å levere på formannskapets bestilling, i utgangspunktet med pensjonskassen som eier og kommunen som leietaker. I løpet av våren 2020 kom man imidlertid til at kommunal overtakelse av eiendommen vil være gunstig for kommunen av flere grunner, ikke minst økonomisk.

Saken om kjøp av Ringvegen 70 som ble lagt frem for formannskapet 4. januar 2020 er dermed en administrativ oppfølging av et tidligere vedtak fattet av formannskapet. Vi ser at denne sammenhengen med fordel kunne vært belyst nærmere i saksfremlegget.

Saken har med andre ord vært fulgt opp av administrasjonen på vanlig måte, og ordfører har ikke vært involvert. Nå er det opp til kommunestyret å avgjøre om man vil følge kommunedirektørens innstilling om kjøp av eiendommen.


Wilhelmsen tar selvkritikk: Opposisjonen fikk ikke beskjed om planlagt kjøp av eiendom til 90 millioner kroner

Siden i fjor sommer har administrasjonen forhandlet om å kjøpe «Slottet», men først nå fikk opposisjonspolitikerne høre om planene.


Det har vært reist kritikk mot at kostnader for mulig kjøp av Ringvegen 70 ikke var med i handlingsprogram og investeringsbudsjett for 2021 og de neste tre årene. Også ordføreren sa seg enig i kritikken da formannskapet behandlet saken. Dette skulle vært gjort, og det er kommunedirektørens ansvar at det ikke skjedde.


Tromsø kommune vil bygge nytt "Slottet II"

Kommunens tekniske tjenester har vokst ut av sine nåværende lokaler – og vil derfor bygge 10.000 nye kvadratmeter på Skattøra.