Debatt

Forbud er ikke veien å gå

Norsk Fyrverkeriforening er uenig med iTromsøs lederartikkel om at fyrverkeri bør forbys for privatpersoner.

FJELLFYRVREKERIET: Dette bildet er tatt av årets fjellfyrverkeri i Tromsø.  Foto: Daniel Lilleeng

meninger

Avisa iTromsø tar på lederplass til orde for å forby privat fyrverkeri på grunn av «alle skadene». Vi ønsker å nyansere bildet litt.

Hvert år sender rundt to millioner nordmenn opp fyrverkeri og fem millioner er ute for å se på og feire inngangen til det nye året. All menneskelig aktivitet medfører en risiko for skade. I Norge behandler primærhelsetjenesten i underkant av 500 000 skader hvert år. Av dette står fyrverkeri for ca. 50. For øyenskader, som har fått stor oppmerksomhet i mediene, er det rundt 24 000 per år. I 2020/21 var det Ti som kom fra fyrverkeri. Ja, det er faktisk færre øyenskader på nyttårsaften enn på en «vanlig lørdag».

POSITIV TIL FYRVERKERI: Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening skriver at han ønsker å nyansere bildet mange har av privat fyrverkeri.   Foto: Privat

Selv om det er relativt få uhell med fyrverkeri så tar Norsk Fyrverkeriforening dette på det største alvor. Vi har en nullvisjon på antall skader. Derfor har vi utviklet nye produkter som reduserer sannsynligheten for skader og delt ut over syv millioner beskyttelsesbriller. Det skal vi fortsette med.

Offentlige fellesoppskytninger kan være et fint supplement til privat fyrverkeri, men det kan aldri erstatte dette. Norge består av omtrent 1000 tettsteder, og for å dekke dette området trengs det minst 1200 pyroteknikere. Norge har 120. I tillegg er det over en million nordmenn som ikke bor i et tettsted. Det er heller ikke slik at offentlige oppskytninger er risiko- og skadefrie.

Omtrent to tredjedeler av alle barnefamilier kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring – også i områder med offentlige fellesoppskytninger. Over halvparten av de barnefamiliene som ikke kjøper fyrverkeri oppgir at de ikke gjør det fordi en annen familie har ansvaret for fyrverkeriet. Det er nesten ikke uhell i denne gruppen.

Brann forårsaket av fyrverkeri skjer sjeldent. Det er faktisk 400 % større sjanse for at huset begynner å brenne, som følge av lynnedslag, og 2400 % større sjanse for at det begynner å brenne av et talglys, enn av fyrverkeri. Da har jeg ikke nevnt de vanligste brannårsakene. Brannvesenet skiller heller ikke på bruk av «nødraketter» og lovlig fyrverkeri.

«Folk skal få ha det gøy – men ikke når det innebærer en kjent risiko for å skade andre» skriver iTromsø. La oss overføre dette til et annet område: Det er omtrent like mange fritidsbåter som fyrverkeribrukere i Norge. Hvert år dør mellom 20–30 personer i båtulykker. Skadeomfanget (kvestet av propell, klemt, overkjørt, brannskader mm) blir ikke registrert med mindre det skjer i forbindelse med en dødsulykke.

Av dem som dør av å renne seg på grunn skriver Forskning.no følgende: «Alle de involverte i slike ulykker var yngre enn 45 år, og tre var tenåringer. Fem av seks båtførere var ruspåvirket, med en gjennomsnittlig promille på 1,4». Dersom vi følger iTromsøs logikk bør fritidsbåter forbys lenge før man tenker på å forby fyrverkeri. Det er jo ikke bare «litt farlig» – det er dødelig.

Vi kan ikke la den uvettige adferden til noen ytterst få ødelegge feiringen og hyggen for det overveldende flertallet. Da er det mye som bør bli forbudt i Norge.