Debatt:

Helikopterberedskapen i Nord-Norge er basert på flaks og tilfeldigheter

Regjeringa gambler på at det ikke skal skje en større ulykke eller alvorlig kriminell hendelse som krever helikopter i Troms, skriver Sandra Borch.

Sandra Borch. stortingsrepresentant for Senterpartiet   Foto: Ole Berg-Rusten

meninger

Den siste tiden har vi dessverre vært vitne til hvor sårbare mennesker er i møte med naturkreftene og at alvorlige hendelser kan skje når man minst venter det. En rekke hendelser de siste årene knyttet til skredulykker viser hvor viktig det er med beredskapsressurser som helikopter. Det er ingen tvil om at denne regjeringen gang på gang har nedprioritert helikopterberedskapen i nord, det har vi en rekke eksempler på.

Regjeringa sa i september 2019 at de ville etablere en redningshelikopterbase i Troms. Denne basen skal etter planen etableres i 2022. Hvorfor bruke tre år på å få på plass denne? Nå er det under ett år igjen og det viser seg at anskaffelsesprosessen har vært så dårlig at interessentene har trukket seg underveis. Nå har angivelig anbudsgrunnlaget blitt endret uten at anbudet har blitt lyst ut på nytt. Det kan med andre ord gå enda mange år før vi får noen redningshelikopterbase i Troms.

Lufttransport AS klarte å etablere det såkalte korona-helikopteret på få ukers varsel i fjor med en maskin som i praksis var et fullverdig redningshelikopter. Vi har flere helikopterselskaper i Norge som både har materiell, personell og lang erfaring med redningshelikoptertjeneste. Både Bristow, Lufttransport og CHC gjør dette hver dag hele året for både oljenæringa og Sysselmannen på Svalbard. Frem til et fullverdig redningshelikopter er på plass i Troms, er helikopterberedskapen basert på flaks og tilfeldigheter. Det skal ikke være slik at tryggheten og sikkerheten til folk skal nedprioriteres slik denne regjeringen har gjort.

NRKs TV-serie «113» har vist oss hvor viktig luftambulansehelikopteret på UNN er når minuttene teller. Men dette helikopteret har begrenset kapasitet. Et legehelikopter har ikke infrarødt kamera som kan finne savnede personer i mørket. Et legehelikopter kan ikke politiets skarpskyttere bruke mot en potensiell terrorist. Et legehelikopter har ikke heis til å løfte ut flere personer fra et skred eller liknende.

Flyttinga av Bell-helikoptrene fra Bardufoss og avviklinga av Forsvarets beredskap til politiet skjedde i mai 2020. To av Forsvarets helikoptre som stod på beredskap for politiet ble erstattet med ett sivilt helikopter som kan frakte politifolk fra A til B. Men dette sivile helikopteret har svært begrenset utstyr kontra et fullverdig redningshelikopter og politihelikopter.

Senterpartiet foreslo i alternativt statsbudsjett å opprette en politihelikopterbase i Nord-Norge. Vi ønsker politihelikoptre i hele landet fordi neste store ulykke, alvorlige hendelse eller i verste fall terrorangrep ikke nødvendigvis skjer på det sentrale Østlandet.

Regjeringa gambler på at det ikke skal skje en større ulykke eller alvorlig kriminell hendelse som krever helikopter i Troms. Senterpartiet vil tette hullene etter regjeringa og etablere politihelikopterbase, få på plass et redningshelikopter til Troms og ikke minst sikre Forsvaret tilstrekkelig helikopterkapasitet til høsten hvis vi kommer i posisjon til høsten. Folk i Troms fortjener den samme beredskapen og hjelpen som resten av landet.