Debatt:

Jeg er redd for sikkerheten til befolkningen i Tromsø

Selv om risikoen for ulykker om bord på atomubåtene er antatt lav, vil den alltid være underliggende, skriver andrekandidaten for Rødt Troms i dette innlegget.

BEKYMRET: Rødts Ole Andreas Myhrer Smith reagerer på at Tønsnes havn klargjøres for amerikanske atomubåter.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Det har i flere år vært gjennomført mannskapsbytte på amerikanske atomubåter i Malangskjeften. Regjeringa ønsker nå at US-Navy skal bruke Grøtsund industrihavn på Tønsnes for mannskapsbytte og andre logistikktjenester. Men Forsvaret har fortsatt ikke utarbeid planverk (ROS-analyse) som grunnlag for forsvarlig lokale beredskapsplaner. Verken UNN, Tromsø Brann & Redning eller andre sivile organisasjoner eller foretak har forsvarlig beredskap eller beredskapsplaner for atomubåthavn i Tromsø.

Frank Bakke-Jensen og resten av regjeringen sine handlinger strider helt imot hva oberstløytnant Tormod Heier anbefalte i rapporten «Norden som lavspenningsområde – Hva kan Norge gjøre?». Her taler Heier for at det må jobbes for å unngå provokasjoner og bedre samarbeidet mellom de nordlige landene. Ved å legge anløp for atomubåter, har nettopp det motsatte blitt tilfellet. Her blir Russland tydelig provosert, og responderer ved å flytte atomstyrker til Kolahalvøya.

En annen ting Heier også peker på som viktig i denne saken er informasjonen og varslingstiden. Ved ulykker kan det hende at lokalbefolkningen unnlates å informeres. Dette kan virke fatalt for lokalbefolkningen. Samtidig er det i disse tilfellene dårlig varslingstid. Man vil ofte ikke ha god nok tid til å beskytte befolkningen, slik man plikter. Ergo står også egen befolkning på spill.

Selv om risikoen for ulykker er antatt lav, vil den alltid være underliggende. Det er alltid noe vi ikke kan beskytte oss mot. Å tillate ubåter i lokale områder skaper økt risiko for lokalsamfunnet. I Tromsø har vi det største sykehuset i Nord-Norge, og dersom det blir satt ut av en ulykke kan det koste flerfoldige liv. Ulykker kan ha fatale konsekvenser som vil ramme store områder i nord.

Bakke-Jensen fikk tiltale fra den russiske ambassaden etter å ha uttalt seg før jul i Nordlys om hvor nært samarbeid vi visstnok har med Russland. Og når det gjelder generell beredskap i nord må vi huske på at Russland, Finland og Sverige er geografisk nærmere oss enn det Oslo er, og vi har de siste årene flere ganger opplevd hvor lett det er å bli avskåret nord-sør.

Man burde søke å ha så godt samarbeid begge veier over grensene som overhodet mulig, heller enn å bedrive krigshissing og opprustningskappløp. Og om vi skal kunne forvente at våre naboer skal hjelpe oss i nødens stund, må vi være forberedt på å gjøre det samme for dem. Russlands ambassade avslutta sin kommentar med følgende: «Vi synes at norske politikere bør bruke deres energi og folkets penger på å styrke freden i nord, og ikke på å ødelegge den».