EØS – det verst tenkelige alternativ

EØS-avtalen er en katastrofe for Norge, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

Stortinget  Foto: Gorm Kallestad / NTB

meninger

Det har vært gledelig mye om EØS i avisene i det siste.

Erlend Svardal Bøe skriver i iTromsø 20.01 2021 med overskrift: Det vil være en katastrofe for nordnorsk næringsliv om Senterpartiet avvikler EØS-avtalen. I Nordlys 21.01.2021 skriver stortingsrepresentant Ingalill Olsen (AP) en artikkel om at «EØS-avtalen er et bedre alternativ». I samme avis har stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (SV) et forsvar for partiets politikk.

Jeg er ikke enig med de to: EØS-avtalen er en katastrofe for Norge!

Det er bare så synd at våre ledende partier i Stortinget, Høyre og Arbeidspartiet, er merkelig lite opptatt av den Og det er de som burde ha merket den mest: Alt som kommer fra Brussel må nemlig transformeres av Stortinget for å bli norsk lov. Riktig nok er det en liten klausul om at våre folkevalgte kan nekte. Det har bare aldri skjedd. Alt må godtas når det kommer fra EU, alle forordninger og direktiver. Det har vært tilfelle hvor den norske reservasjonsretten har vært oppe. Jeg husker veterinærdirektivet og jernbanedirektivet. Nå er energi-direktivet ACER oppe til drøftelse. Men summa summarum: Vi godtar alt!

Det var dette som man i Storbritannia så seg lei av. Der stemte flertallet for å gå ut, på tross av at man var klar over at dette ville gi problemer. Men sjølråderetten var viktigere.

Det er forresten ikke bare Senterpartiet som stiller spørsmål ved EØS-avtalen. Rødt og SV gjør det også. Flere fagforbund har dessuten tatt opp saken. Men i Stortinget er det merkelig taust, og vår Høyre-regjering følger EU fullt ut.

Det er forresten ikke slik at EØS-avtalen omfatter «alt». Råvarer (les: olje, gass, mineraler og tømmer) har fri tilgang til EU, og det samme har industrielle produkter. Vi skal ikke glemme at EU er tross alt bundet av regelverket til Verdens Tollunion (WTO). Her ønsker man friest mulig handel. Det vil være bakteppet for vårt forhold til EU dersom vi går ut. Det sier seg dessuten selv at dersom vi vil selge våre varer i EU, må varene samsvare med EU-standarder.

Jordbruk, herunder også fisk, er helt utenom. Der må vi bli enige om tollsatser - og tolltariffen er omfattende. Det fører til at det er lav toll på fersk rundfisk. Men straks det er skåret i fisken, blir tollen høyere. Derfor går fersk laks omtrent tollfritt til EU, men den røkes der. «Saumon fumé norvégien», som selges i Frankrike, er oppalt i Norge, men den er røket i EU. Dette er en følge av at Europa skriker etter norsk fisk, men de har også stor arbeidsløshet og ønsker arbeidsplasser,

Nå har vi det riktig bra i Norge, og det er kanskje derfor at ingen - eller nesten ingen – setter spørsmål om EØS-avtalen. Vi bor i verdens cirka rikeste land. Det går bra, selv om koronakrisen har skapt en skare av arbeidsløse og permitterte.

EØS-avtalen er faktisk det aller verste som vi har når det gjelder tilknytning til Europa. Det gir oss alle ulempene som vi ville ha hatt dersom vi var fullt medlem av EU, - og ingen av fordelene.

I 1905 var alle klar over at det ville være vanskelig å miste støtten fra Sverige. Men sjølråderetten var likevel viktigere. Og 99 prosent stemte for oppheving av unionen den gang.