Forskjellen på Ap og Sp

Jeg blir ofte spurt om det betyr noe om man stemmer Ap eller Sp. Svaret er ja, skriver nestlederen i Ap.

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran.  Foto: Terje Pedersen / NTB

meninger

For Arbeiderpartiet er Sp en alliert i jobben for regjeringsskifte. Samarbeidet i en ny regjering vil bli bra, vi er enige om mye. I Ap har vi lansert vårt største distriktspolitiske løft siden 1970-tallet, og Sp viser mer forståelse for vanlige folks utfordringer enn partiet gjorde i «gamle dager». Jeg blir derfor ofte spurt om det betyr noe om man stemmer Ap eller Sp. Svaret er ja. Noen avstemninger i Stortinget sist høst, viser at det fortsatt er forskjeller. Mens Ap stemte for, stemte Sp mot:

 • Stans i salget av statens skoger til private
 • Stans i privatiseringen av tjenester i Forsvaret
 • Nei til økte egenandeler for helsetjenester
 • Obligatorisk testing på grensene
 • Utbytte- og bonusnekt for selskaper som mottar koronastøtte
 • Tiltak for økt organisasjonsgrad, inkludert dobling av fagforeningsfradraget
 • Tiltak for å hindre at de som må bli hjemme fra jobb for å passe barn pga. smitteverntiltak, taper inntekt
 • Tiltak mot skoleprivatisering
 • Å undersøke konsekvensene for uføre som ble rammet av trygdeomleggingen
 • Utvidet rettshjelpsordning for dem som ble rammet av Nav-skandalen
 • Støtte til leieboere gjennom et tilsynsorgan for det private utleiemarkedet

Mens Sp-politikere gjerne kritiserer Ap for vedtak gjort for mange år siden, var dette Sp-standpunkter høsten 2020. Året før svekket Sp kvinners rettigheter med sin støtte til Erna Solbergs innstramminger i abortloven. Det har jeg brukt tid på å komme over.

Våren 2020 sa de nei til en mer kvinnevennlig bioteknologilov. Mens likestillingspartiet Ap har drevet fram reform etter reform for et mer likestilt samfunn de siste 50 årene, er ikke Sp der de bør være.

Ingen kan kopiere Vedums latter. Men ingen kan heller kopiere Ap som partiet for helse, skole og eldreomsorg, partiet for trygg styring i en urolig verden, partiet for små forskjeller og store muligheter. Og ingen kan kopiere oss som arbeidstakernes parti. Det har vi til fulle vist under pandemien. Med Jonas i spissen stod vi på fra første stund for permitterte, ledige og folks arbeidsplasser. Med klare krav og politisk håndverk fikk vi resultater som betyr noe for folk. Her var Sp lenge fraværende.

Etter åtte år med champagnefrokost for dem på toppen, må det nå bli vanlige folks tur. Da trengs kraften som bare Arbeiderpartiet har. Sp har på sin side et stykke å gå, på den lange veien bort fra det gamle grunneierpartiet på borgerlig side, som våre besteforeldre kjente så altfor godt.