Debatt:

Høyre kan ikke få i både pose og sekk i alkoholpolitikken

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan Pernille Huseby har skrevet et svar til Høyre-politiker Kent Gudmundsens innlegg.
meninger

I forrige uke spurte Actis Kent Gudmundsen i Høyre om han er villig til å ofre Vinmonopolet for en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken. Vi er glade for at Gudmundsen så tydelig slår fast at han ønsker å verne om Vinmonopolet.


Debatt:

Actis kan sove trygt om natten. Høyre vil alltid slå ring rundt fornuften og Vinmonopolet

Høyre er ikke kjent som en forkjemper for statlige monopoler, men når vinmonopolet fungerer så godt som det gjør, vil ikke et konservativt parti forandre for forandringens skyld, skriver Kent Gudmundsen, som svarer Pernille Huseby i Actis. 


Høyres foreslåtte endringer kan på ingen måte kalles «små». En juridisk ekspertvurdering som har gått gjennom hvert av punktene i programmet, konkluderer med at både summen av forslagene, så vel som mange av enkeltforslagelene, er et sjansespill. Ikke bare med Vinmonopolet, men også med alkoholreklameforbudet. Vi registrerer med en viss undring at Gudmundsen kommer til motsatt konklusjon av ekspertvurderingen. Den er helt tydelig på at det er en stor risiko å gjennomføre endringene som er foreslått i programutkastet.

Vi har både vinmonopolordningen og alkoholreklameforbudet som unntak fra frihandelsprinsippet i EØS, fordi de har en dokumentert positiv effekt på folkehelsen. Om vi skal beholde Vinmonopolet og reklameforbudet, må de være del av en helhetlig alkoholpolitikk, der målet er å holde alkoholskadene så lave som mulig. EØS-retten er tydelig på at næringspolitikk ikke må gå foran folkehelsehensyn, om vi skal bevare Vinmonopolet.

Høyre og regjeringen har sluttet opp om Verdens helseorganisasjons globale mål om 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholkonsum innen 2025. Skal vi nå det målet, må folkehelsehensynet fortsatt veie tyngre enn næringshensyn i alkoholpolitikken. Samlet sett innebærer Høyres forslag en omfattende liberalisering som vil resultere i billigere og mer tilgjengelig alkohol.

Det er god grunn til bekymring dersom disse forslagene blir norsk politikk. Norge har en lang tradisjon for alkoholpolitikk der målet er å begrense skadevirkninger av alkohol. Høyt konsum har fysiske, psykiske og sosiale kostnader for den enkelte og deres familie, og medfører samtidig betydelige kostnader for samfunnet, arbeidslivet og helsesektoren.


Kommentaren

Fortiden vil ha revyvitsene sine tilbake

Skjenkeregler er noe jeg aldri slutter å la meg fascinere av.


Vi deler Høyres bekymring for høy grensehandel. Den gode nyheten er at det er mulig å trygge norske arbeidsplasser, sørge for høyere inntekter til statskassa og bevare folkehelsen. Ved å redusere taxfreekvoten kan Høyre slå tre fluer i én smekk.

Vi håper Gudmundsen setter seg godt inn i konsekvensene forslagene til Høyre vil kunne få, og at han ser at å bevare Vinmonopolet og gjennomføre forslagene Høyre foreslår, ikke lar seg kombinere.

Vi ber Høyre og Gudmundsen om å fortsatt slå ring om fornuften og Vinmonopolet, og skroter forslagene. Det vil hver enkelt av oss – og statskassa – nyte godt av.