Debatt:

Stor forskjell på å gi en stemme til Senterpartiet istedenfor Ap

Senterpartiets Iren Beathe Teigen svarer på Bjørnar Skjærans innlegg «Forskjellen på Ap og SP».

INNLEGGSFORFATTER: Iren Beathe Teigen, Senterpartiet  Foto: Frifoto

meninger

Ja, det er absolutt en stor forskjell på å gi en stemme Senterpartiet istedenfor Ap. At Aps nestleder tillater seg å skrive slik han gjør i sitt innlegg, må jo bunne i en reell frykt for noe. At det er det partiet som er størst som bestemmer mest, må jo være en av dem. Dette kan jo være knyttet til de siste månedenes meningsmålinger, uten at jeg skal spekulere for mye i det.


Forskjellen på Ap og Sp

Jeg blir ofte spurt om det betyr noe om man stemmer Ap eller Sp. Svaret er ja, skriver nestlederen i Ap.


Har Senterpartiet flertall i en gruppering vil denne grupperingen vinne fram med mye av sin politikk. Gjennomslag kalles det på fint. Det har ikke skjedd at Senterpartiet har vært større enn Ap på Stortinget siden krigen. – Nå kan det faktisk skje, og det skjer fordi folk er frustrerte, forbanna og lei. Mye på bakgrunn av saker som AP har sikret flertall for i samarbeid med regjeringspartiene.

At Ap fant ut at det var lurt å gjøre et løft for distriktspolitikken sin våren 2020, må man jo kunne si var på høy tid. Distriktene har lidd mer enn nok av et Ap som til en stadighet har lagt seg på regjeringens linje og sikret forlik som også nestlederen i partiet har gått ut å skrytt uhemmet av. Den siste tiden har derimot pipa fått en litt annen lyd, og i sak etter sak skal det «evalueres/justeres/ses på» andre løsninger. At partiet hans har støttet regjeringens i politikk innenfor kommunesammenslåing, høyere utdanning, utenlandskabler, nedleggelse av Andøya, politireform, mm har jeg, og befolkningen med, enda ikke kommet over.

Mens nestlederen gjerne setter opp kulepunktlister over hva Senterpartiet voterte mot i Stortinget, uten å ta med det de voterte for, får stå for hans egen regning. Når Senterpartiet stemte mot ett forslag, så ble det selvfølgelig stemt for et annet. Jeg velger å ta med ett konkret eksempel fra listen i innlegget: «Senterpartiet stemte mot obligatorisk testing på grensene». Det SP voterte for, som ikke fremkommer, var komiteens flertallsinnstilling.

Senterpartiet mener at krav til innreisekarantene er det viktigste tiltaket for å håndtere importsmitte, og de helsefaglige rådene som tilsier at testing ved grensen ikke er tilstrekkelig for å stoppe importsmitten, ble fulgt. Men ved å ta med bare et kulepunkt slik Skjæran gjør i sitt innlegg, ser ikke bare påstanden urimelig ut, den kan være med på å skape et feilaktig bilde av Senterpartiets politikk. Så kan man jo spekulere i om det var nettopp det som var målet …

Senterpartiet har i realiteten spilt en viktig rolle i forhold til pandemien og samarbeidet med «firerbanden» mot regjeringens politikk for å skape gode alternativer. Dokumentet firerbanden samlet stilte seg bak i fjor vår var skissert og fremlagt fra Senterpartiets egen Sigbjørn Gjelsvik og skapte grunnlaget for det videre arbeidet, så vidt jeg vet.


Fra sidelinja:

Skål – i demokratiets navn!

Spaltist Stein-Gunnar Bondevik mener det er en seier at alkoholserveringen har gjenåpnet.


Ingen kan kopiere Aps historiske ubalanse for tiden. Både politisk og organisasjonsmessig fremstår partiet som på vaklende grunn. Lite kontakt med medlemsmassen har de også, og skandalene kommer som perler på en snor. Man vet jo faktisk ikke hva man skal forvente i neste omgang. Men med slike leserinnlegg må man jo være svært oppvakt som leser; det males et bilde som slett ikke stemmer med virkeligheten.

Den kraften som Ap en gang hadde, vil ta mange år å opparbeide igjen. Det partiet som har vært ute blant folk, bygget organisasjon, holder fast ved sin politikk, og som er det klare alternativet nå er Senterpartiet. Og selvfølgelig skal vi få til et samarbeid med Ap etter valget. – Selv med en maktfordeling man ikke har sett maken til noen gang.

Jeg finner det passende å avrunde mitt innlegg med nestlederens egne ord fra NRK debatten sommeren 2019: «Du må jo husk på kem som kontroller pengsekken!». Det sier noe om Aps forventninger om å være størst etter regjeringsskiftet 2021. – Vi er mange som forventer noe annet.