Debatt

E8 og faren for kvikkleireras: På alle disse andre stedene gikk det galt

Innleggsforfatteren lurer på når Statens vegvesen og politikerne i Tromsø «tar til vett».

RASET ISØRKJOSEN: Vegvesenets bilder tatt fra luften over rasstedet i Sørkjosen i 2015. Blant annet en brygge og en molo ble skadd av et jordraset.  Foto: Foto: Øyvind Skeie Hellum / Statens vegvesen / NTB scanpix

meninger

Noen betraktninger angående E8 i Ramfjord. Geotekniker Øyvind Hellum hevder ovafor SVs Gunnhild Johansen at det ligger faglig arbeide i bunnen for Vegvesenet valg om å legge E8 på vestsiden, med brufundament på Leirbakken. Leirbakken, bare navnet burde få noen å hver til å rygge-

Hvis det ligger like mye faglig arbeide bak andre prosjekter som Vegvesenet har stått for, er det betenkelig. Jeg lister opp følgende prosjekter som ikke har gått etter boka. La oss begynne sør i Nordland:

Kvikkleireraset i Finneidfjord ved omlegging av E6. 4 mennesker omkom.

Kvikkleireraset ved Bergsneset i Balsfjorden. En maskinfører og en annen person omkom.

Så har vi brua på Breivikeidet. Et monument til spott og spe.

Neste er raset i Sørkjosen. Halve moloen og ei brygge forsvant, samt skader på båthavna. Flaks at det ikke gikk mennesker.

Deretter kommer raset i Talvik. Det hevdes av lokale at Vegvesenet ikke fulgte planen ved omlegging av E6 gjennom bygda. Se Altaposten. Det ble holdt møte med informasjon i bygda. Det ble sagt at veien skulle senkes i terrenget og at det skulle brukes lette masser i veien. Istedenfor å senkes, ble veien bygget opp en halv til en meter, og at det ble brukt tunge steinmasser.

Nå er det så langt ikke konkludert med hva som utløste det sistnevnte raset. men for meg ser det ut til at vibrasjoner og rystelser fra store tunge maskiner kan være medvirkende årsak til kvikkleireras generelt.

Er det gjort noen beregninger hvor mye stein som vil gå med til en såkalt motfylling for å stabilisere leirmassene ved Leirbakken? Hvor skal steinen hentes, og hva vil det koste?

Gunnar Pedersen skriver: Hvordan skal en få store steinmasser frem til Leirbakken. Det vil kreve både store hjullastere og tunge lastebiler over et område som NGI angir for å ha konsekvensklasse «MEGET ALVORLIG» når det gjelder fare for leirras.

Nå må Vegvesenet og ikke minst politikerne i Tromsø ta til vett. Bygg Ny E8 på østsiden, der er det trygt.