Debatt:

Kriminelle ødelegger for alle som driver seriøst innen fiskeri

Fiskeriministeren skriver at det er et gode at Økokrim har laget en digital tipsløsning for varsling av fiskerikriminalitet.

TILTAK: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) la fram tiltakene mot fiskerikriminalitet tidligere denne måneden.  Foto: Jil Yngland/NTB

meninger

Økokrim innførte nylig en digital tipsløsning som skal bidra til å avdekke ulovligheter i fiskerinæringen. Målet er at politiet i større grad skal kunne avdekke og følge opp alvorlige brudd på lover og regler. Jeg mener tipsløsningen er til næringens beste.

Ærlige næringsutøvere trenger ikke å frykte falske anklager. Politiet vil alltid kvalitetssikre tips og tar ikke alt for god fisk. Tips er likevel viktig for å sette politiet på sporet av forhold de ellers ikke ville kjent til.

Økokrim skriver i sin siste trusselvurdering at utenlandske kriminelle nettverk har fattet interesse for norske fiskeressurser. Næringens organisasjoner erkjenner også at ulovlig fiske og omsetning blant norske aktører er et alvorlig problem. Jeg har mottatt flere varsler om at seriøse industriaktører nå står i fare for å bukke under, fordi de ikke lenger klarer å konkurrere mot dem som bryter lover og regler.

Derfor er det bra at Økokrim har opprettet en digital tipsløsning. Dette er ikke unikt for fiskerinæringen. Myndighetene har mange tipsløsninger som blant annet «Hatefulle ytringer på nett», «Menneskehandel», «Skatte- og avgiftsunndragelser» og «Arbeidslivskriminalitet» for å nevne noen.

Fiskerikriminalitet er alvorlig. Det er økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og ødelegger for alle som driver seriøst. Det er store verdier i fiskeriene, som gir grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Det er vår jobb som samfunn å hindre at disse verdiene ranes.