Debatt:

Hva skal til for at Arbeiderpartiet skal få større oppslutning ved valget?

Svaret er vel enkelt, selv om jeg ser dette med nordnorske øyne: Føre politikk som er i samsvar med det norske folks ønsker!

KOMMER MED TIPS: Kjell Sundfær mener å vite hva som skal til for at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre skal få større oppslutning ved høstens stortingsvalg.  Foto: Paul Kleiven/NTB

meninger

Det er mange saker fra regjeringen som skurrer, noen spesielt for oss som bor her nord.

Noen få eksempler for hva som kan rettes opp er:

Stopp tilintetgjørelsen av Svea gruvesamfunn til en kostnad av 2,3 milliarder!

Flytt helikoptrene tilbake fra Rygge til Bardufoss og behold kompetansen her.

Stopp nedleggelsen av Andøya flystasjon. Den har to kryssende rullebaner og dermed fire retninger å kunne lande på i all slags vær.

Stopp utenlandsk kapital fra å rasere Norsk natur med vindmøller – og ta bort de store statlige subsidier!

Befolkningen ønsker FM-nettet tilbake nå! Befolkningssikkerhet er nøkkelen. Tenk «Viktig melding! Lytt på radio» bør kommer tilbake? Dessuten har vi ikke, og vil aldri få DAB-dekning i veldig mange utkant-distrikter.

Gå mot forslaget om tredoblingen av CO2- avgiften som regjeringen har lagt frem. Det vil ødelegge livsgrunnlaget i Distrikts-Norge!

Stopp bygging av de nye strømkablene til utlandet! Vi trenger vår rene vannkraft i landet vårt! Vi vil ikke ha tyske el-priser i Norge!

Stå imot «energibransjens ekkokammer» og motta folkets stemme

Få oljeleting med ilandføring av olje og gass langs kysten vår.

Underregulering av pensjonene må stoppes øyeblikkelig! Pensjonistene taper ca. 7-8 milliarder.

Infrastrukturoppgavene er mange, men viktigst er å bygge veier og utvide den nasjonale jernbanen nordover! På sikt helt fram til Kirkenes.

Få justert fylkesgrensene i en mer funksjonelt og verdiskapende form. La Finnmark være Finnmark, men ta med Narvikregionen og Lofoten/Vesterålen i et nytt Stor-Troms.

Tenk tanken uten å bli redd, fordi ingen går til bunns uten å ha noe å hente der!

Visdom er et godt verktøy når en skal regjere. Men visdommen kommer som regel først når man har fått nok av sin klokskap! Slik at det finnes ikke medvind for den som ikke vet hvor han skal!