Debatt:

Gunnar Nerdrum etterlyste tall på hva som skjer med koronasyke. Disse tallene finnes

I avisen iTromsø etterlyser Gunnar Nerdrum tall på hva som skjer med de som er smittet av coronaviruset.

Forsker Kjetil Elvevold svarer Gunnar Nerdrum om korona.  Foto: Trond Tomassen

meninger

Slike tall finnes for Norge. Sist i november publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en rapport om Covid-19-epidemien. I rapporten har de anslått risikoen for innleggelse på sykehus, intensivbehandling og død. Anslagene er basert på datagrunnlaget for innleggelser og død i perioden mellom 1 juni og 30 november. I tillegg antok FHI at totalt 73 000 personer ble smittet i denne perioden.


Debatt:

Opphev alle restriksjoner og la folk bli smittet

Gunnar Nerdrum mener man bør la alt gå sin gang og at folk verken bør høre på smittevernlegene, eller det de hører på TV og radio når det gjelder koronaviruset.


I beregningene sine delte FHI befolkningen opp i seks aldersgrupper slik som vist i tabellen under. FHI understreker at beregningene er grove anslag men det gir en god pekepinn på risikoen for de 6 aldersgruppene. Så hva kan vi da forvente for innbyggerne i Tromsø kommune?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var vi til sammen 76.974 Tromsøværinger i 2020. Dersom hver eneste tromsøværing fikk SARS-CoV-2 ville antall innleggelser på sykehus, intensivbehandling og død bli som beregnet i tabellen under. Tallene i tabellen er en øvre grense og kommer ikke til å skje fordi flokkimmunitet oppnås før alle blir smittet.

Av tabellen ser vi for eksempel at i henhold til beregningene til FHI vil sannsynligvis ingen under 40 år i Tromsø dø, og at det er en risiko på bare cirka 0,2 prosent for at noen i denne gruppen blir innlagt på sykehus.

Aldersgrupppe

Ant. Tromsø-væringer

Sykehus-innleggelse

Intensiv-behandling

Døde

Døde u/ komorbiditet

0-19 år

17403

24

2

< 1

< 1

20-39 år

24386

76

3

< 1

< 1

40-59 år

20326

284

28

4

< 1

60-69 år

7612

213

53

13

1-2

70-79 år

5030

276

65

45

5

Over 80 år

2217

155

17

88

10

Totalt

76974

1028

163

150

16-17


På FHI sine sider (Foreløpige tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaks-registeret publisert 22.09.2020) står det at 89 prosent av de som har dødd av COVID-19 har underliggende sykdommer. Hjerte-karsykdommer og kroniske lungesykdommer samt diabetes og kreft er de dominerende underliggende sykdommene. Altså var det 11 prosent av de døde som i utgangspunktet var helt friske. I høyre kolonne i tabellen er antall friske tromsøværinger uten underliggende sykdommer som sannsynligvis dør, crika.16-17.


Kommentaren

Hvorfor skal vi bry oss her i nord?

Det er jo alle andre steder i verden de dør av denne såkalte pandemien. Så la oss bare slippe smitten løs. Det er jo snart vår.


I 2017 sesongen døde 1.400 av influensa i Norge. Data for Tromsø er ikke å finne, men hvis man antar byen ligger på landsgjennomsnittet betyr det at 20 døde.

Dersom man lar befolkningen i Tromsø bli smittet av SARS-CoV-2 under forutsetning av at man beskytter eldre og de med underliggende sykdommer vil tallene for sykehusinnleggelse, intensivbehandling bli mye lavere enn i tabellen fordi mange av disse er eldre eller har underliggende sykdommer. Av de som er friske og ikke beskyttes vil antall døde bli 16-17. Det betyr at antall vil bli mindre enn de 20 som døde ved influensasesongen for fire år siden.

Målt opp mot de voldsomme negative konsekvensene nedstengningene har for samfunnet, må konklusjonen være at en sånn strategi bør vurderes og utredes i stedet for at vi går inn i et nytt år med nedstengning og muligheter for portforbud.