Debatt:

Nye feil om Nye Veier

Innleggforfatterne svarer Høyres Kent Gudmundsen.

SVAR: Innleggsforfatterne mener Kent Gudmundsen (H) tar feil i sitt svarinnlegg hos iTromsø.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fortsetter partiet sin argumentasjon mot en stråmann i debatten rundt Nye Veier AS i iTromsø 17. februar.

Her gjentas regnestykker om veibygging som det tidligere er stilt tvil om – også av fagfolk. Og her gjentas også påstanden om at LO og Arbeiderpartiet vil legge ned selskapet Nye Veier AS.


Debatt:

Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier – på tide med svar Cecilie Myrseth

Den siste tiden har flere fra LO reagert på at Høyre har løftet frem de gode resultatene som så langt er oppnådd gjennom Nye Veier AS. Anne Birgit Nilsen fra LO Stat i Troms og Finnmark mener blant annet at Høyre trikser med tall. Det er selvsagt skivebom, skriver Kent Gudmundsen (H).


Vi kan sikkert holde på med diskusjonen om tall og innsparinger på veiprosjekter landet rundt helt til det blir solvarm asfalt og det er sommer. Men dette er åpenbart nytteløst.

Så la oss gjenta: Verbet «nedlegge» er det Høyre som har brakt inn i debatten. Fire LO-forbund har bedt om en evaluering av Nye Veier. Og den samfunnsøkonomiske nytten av å ha to veiselskaper i Norge. Arbeiderpartiet har støttet dette. Verken LO eller Ap har krevd at Nye Veier AS skal nedlegges. Vi sliter med å forstå hvorfor Gudmundsen (og andre stortingsrepresentanter fra Høyre i andre aviser) er så negativ til å ha en helhetlig gjennomgang av et nytt selskap som bruker milliarder av skattebetalernes penger hvert år. Er alt bare fryd og gammen, så vil vel også en evaluering vise det.