Debatt:

Styret i Nordnorsk kunstmuseum må fornyes nå

Dersom styreleder Ellingsen mener hun er kvalifisert for å være styreleder i en slik viktig organisasjon, så viser hun det sterkest ved å trekke seg frivilling tilbake nå.

  Foto: Håkon Steinmo

meninger

I et intervju med avisa Nordlys, har vi tatt til ordet for at styreleder og hele styret ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) på eget initiativ må trekke seg tilbake, og på eget initiativ stille sine plasser til disposisjon. Dette er et alvorlig og sterkt budskap, og vi vil derfor utdype hvorfor vi ikke ser noen andre utganger i den situasjonen som preger landsdelens stolte kunstmuseum. For dette er en situasjon som har oppstått etter at styreleder Grete Ellingsen inntok styreledervervet for litt over ett år siden, og som dessverre har eskalert omtrent fra måned til måned siden.

Fylkesråd for kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune: Anne Toril Eriksen Balto  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Det hele startet med at styret i mars i fjor sparket direktøren kun én måned etter at styret selv tiltrådte. Dette skjedde i et digitalt styremøte, uten saksforberedelse og midt i en nasjonal korona-unntakstilstand, der styreleder hevdet at de måtte rydde opp ved et vanstyrt museum. Dette fikk både de ansatte og flere styremedlemmer til å reagere kraftig og høylytt, med resultat i at to styremedlemmer og tre varamedlem trakk seg umiddelbart i protest fra styret. Ingen av disse mente nemlig at det var noe som helst behov for «å rydde opp».

I løpet av våren 2020 gikk debatten høyt i landsdelens kommentarspalter og kunst- og kulturmiljø, med et utall leserinnlegg som alle pekte i én retning: Styret hadde ingen dekning for sine påstander om behovet for å «rydde opp». Dermed oppstod det teorier om at dette egentlig var et strategisk steg i en skjult strategi for å få opprettet en fullt opprigget museumsfilial av NNKM i Bodø.

Debatten blusset stadig opp igjen utover sensommer og høsten da mediene omtalte at det var store problemer med å få besatt den nyutlyste direktørstillingen. Ingen faglig kvalifiserte personer ønsket å bli assosiert med saken eller NNKM, ifølge mediene. Deretter saksøkte i tillegg den sparkede direktøren styret for uriktig oppsigelse.

Slik gikk høsten. På nyåret startet denne rettsaken, og saken har mildt sagt fått stor oppmerksomhet. Vi ønsker ikke å mene noe om det rent juridiske når det gjelder direktørens arbeidsavtale og oppsigelse, men vi konstaterer at det også i medieomtalen av rettssaken kom frem sterke påstander og vitnesbyrd som uansett syn ytterligere svekker omdømmet til NNKM per i dag. Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim skrev i en kommentarartikkel at den største taperen i saken er museet selv. Kulturjournalist i NRK, Per Kristian Olsen, skrev en lang kronikk med overskriften «Selvskadingen fortsetter».

Videre kommer det sterke reaksjoner på det som ble fremstilt under rettsaken, som ytterligere forsterker vårt krav om at styret selv må trekke den uunngåelige slutning om selv å stille sine plasser til disposisjon. Først går de tre nye styremedlemmene, som ble oppnevnt som erstattere etter de som trakk seg i mars 2020 på grunn av sparkingen av direktøren, offentlig ut i en felles uttalelse.

Her skriver de «Vi (vil) tydeliggjøre at vi ikke på noe tidspunkt har stilt oss bak styreflertallets håndtering av direktør Jérémie McGowans åremål som endte med avskjedigelse, samt videre håndtering i rettssalen.» De reagerer på at styrelederen i rettssalen fremstiller det som om det under styrets andre behandling av oppsigelsen i september var enighet om resultatet i styret. Så sterkt reagerer de at styremedlemmene går offentlig ut og korrigerer det de mener er styreleders feilaktige fremstilling av saken. En subjektiv fremstilling fra styreleder som var ment å styrke styreleders posisjon.

Deretter, kun noen dager senere, sier administrativ leder i NNKM offentlig opp sin stilling ved museet. I en pressemelding uttaler hun seg om hvorfor hun sier opp: «På bakgrunn av narrativet om NNKM slik det er omtalt i rettsaken, opplever jeg at styret og jeg har ulik oppfatning av driften av museet», uttaler administrativ leder. I et oppfølgende intervju med Nordlys, sier hun at hun har tatt standpunkt i saken gjennom å avslutte sitt arbeidsforhold.

Denne forsøksvise tidslinjen kunne inneholdt enda flere eksempler på sterke motreaksjoner på flertallet i styret og styreleders handlinger og påfølgende uttalelser om forholdene ved museet. Som nærmest har rasert omdømmet til NNKM, uansett hvem man støtter i konflikten.

Vår konklusjon er utelukkende basert på at det nå må være tid for å starte gjenoppbyggingen av omdømmet til Nordnorsk kunstmuseum. Det kan ikke skje ved at det sittende styret fortsetter i sine posisjoner. I et intervju med Nordlys 3. mars uttaler styreleder Grete Ellingsen at hun mener hun er den rette personen til å skape ro rundt NNKM. Det er vi uenige i.

Dersom styreleder Ellingsen mener hun er kvalifisert for å være styreleder i en slik viktig organisasjon, så viser hun det sterkest ved å trekke seg frivilling tilbake nå. Både hun og styret bør umiddelbart gi beskjed til kulturdepartementet om at de trekker seg samlet fra sine styreverv, og ber ministeren om å opprette et nytt styre, samt utpeke en ny styreleder.

Bare slik kan Nordnorsk kunstmuseum komme seg videre, få ansatt en ny direktør og en ny administrativ leder som igjen kan bygge opp renomméet til NNKM og fortsette den gode utviklingen som NNKM var inne i for ett år siden, før styreleder tiltrådte og direktøren ble oppsagt.