Hvis kommunen skal etablere skytebane i Simavika må de selv ta kostnaden

Tromsø skytterlag mener kommunen med få grep vil slippe kostnader dersom de legger skyteanlegget til Kjoselvdalen hvor det allerede er en skytebane.

KJOSELVDALEN: Dette bildet er tatt fra skytebanen i Kjoselvdalen.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Kommunestyret i Tromsø skal snart gjøre vedtak om å utrede ny plassering av et felles skytebaneanlegg for alle skyttergreiner i byen. Politikerne har før saken fremmes vært bekymret for kostnadene. Hvis økonomien er det viktigste i denne saken finnes en mye billigere og bedre løsning.

Tromsø skytterlag er byens eldste idrettslag og er del av Det frivillige skyttervesen som organiserer 840 skytterlag i Norge med over 150000 aktive medlemmer som driver konkurranseskyting. De aktive medlemmene i Tromsø skytterlag er spredt i aldersgruppene fra 10 til 85 år der noen konkurrerer mot seg selv og venner i skytterlaget, men andre er blant landsdelens beste skyttere og konkurrerer i norgestoppen.


Den evige skytebanestriden:

Politikerne går inn for skytebane i Simavika – men aner ikke hvem som skal ta regninga

Politikerne går videre med Simavika som den mest aktuelle plasseringen av ny skytebane. Hvem som skal ta regning er ennå uklart.


Skytterlaget har en lovlig anlagt 100 meters bane i Kjoselvdalen, i et område som er ferdig regulert med 100 meter, 200 meter og 300 meter bane. Den grundige utredningen i forbindelse med forslaget om å utvide reguleringsplanen til å inkludere hagle og pistolbaner, konkluderte med at alle krav til banen er innfridd. Det inkluderer også særskilt strenge lovkrav til støy fra skytebaner.

Tromsø skytterlag har en evigvarende bruksrett til skytebanen regulert i rettsdokumenter fra Malangen tingrett, og rettens forordning er signert og godkjent av største grunneier i området. Ved å gi skytterlaget rett til å etablere en 200-meter bane, samt en utvidelse av 100-meteren slik at den dekker Tromsø jeger og fisk sine behov, vil kommunen helt uten kostnader løse de mest arealkrevende behovene for skyttersporten i byen. Det vil samtidig gi Heimevernet en god plattform for øving for sine soldater og er med på å sikre forsvarsevnen og lokalforsvaret av Tromsø by.

Kommunepolitikere i byen har imidlertid sagt at det er uaktuelt å legge et utvidet skyteanlegg til Kjoselvdalen, og har vært på desperat jakt etter egnede arealer som kan gi skytesporten de anleggene de behøver. Tromsø skytterlag, sammen med de øvrige skytegreiner i byen har vært positive til dette arbeidet og er villig til å innrette oss etter kommunens prosesser.

Det er imidlertid utenkelig for oss å ta på oss kostnader i størrelsesorden mange 10-talls millioner kroner for å sikre drikkevann og etablere tung infrastruktur i Simavika. Skal kommunen flytte Tromsø skytterlag fra Kjoselvdalen må kommunen ta kostnaden med å reetablere vår 100-meter bane med infrastruktur i de arealene som kommunen og dens politikere vedtar å flytte oss til. Men som sagt, det fins et billigere alternativ.