Debatt:

Høyhus til glede og besvær

Vi har sett altfor mange eksempler på at utbyggere har fått maksimere utnyttelsen på tomta si mot lovnader om kvalitativt og visuelt gode bygg. Og vi har endt opp med det motsatte. Det er ikke greit lenger og derfor har vi tatt politisk ansvar for en ny retning når det gjelder dette.

varden  Foto: Skjermdump

meninger

Når det kommer til byutvikling er det lite som engasjerer så mye som høyhus! De elskes og hates og det finnes nok mange ulike grunner til at noen ivrer for en slik utvikling og andre absolutt ikke. Jeg selv verken elsker eller hater høyhus og lar meg ikke nødvendigvis provosere av dem. Men, alt med måte og ikke minst på rett sted. Og, når noen sier de skal bygge et signalbygg, så skal vi vite hva de mener med det og hva de har tenkt å signalisere.

LEDER: Tone Marie Myklevoll (Ap) i kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune.  Foto: Tromsø Arbeiderparti

Veldig mange vil bo i by. Det fører til at vi må ha flere boliger, og boligene må etter hvert bygges tettere, blant annet for å sikre et lavere transportbehov. Det gjør at mange foreslår å bygge i høyden. Det utfordrer oss som politikere. For hvor er det greit å bygge høyt og hva er høyt nok?

Nylig har kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) i Tromsø behandlet en detaljreguleringsplan som blant annet inneholder to høyhus på Varden. Opprinnelig var disse blokkene henholdsvis 21 og 10 etasjer. Noen av de høyeste byggene vi har i Tromsø i dag i antall etasjer, er Pingvinhotellet (17 etasjer) og The Edge (12 etasjer). Når saken om Varden kom til behandling hos oss i KOBY, var blokkene justert til 16 og 12 etasjer. Er det innafor?

Vi behandler mange vanskelige reguleringsplaner. Vår jobb er å vekte prosjektenes positive og negative sider og konkludere med om dette i sum blir et prosjekt som tilfører mer til Tromsø enn det tar. Det er vanskelige avveiinger uten en fasit med to streker under.

I saken med Varden har vi i Arbeiderpartiet landet på at vi synes det er greit å bryte med eksisterende bebyggelse og tillate relativt høy blokkbebyggelse. Men vi har foreløpig ikke konkludert med hvor mange etasjer vi synes er ok. Vi har sagt at vi først vil se illustrasjoner hvor blokkene tas ned med to og fire etasjer. Vi vil se hvordan det tar seg ut når det gjelder skyggelegging og det visuelle med øyas profil.

Vi synes det er noe forlokkende med å bygge høyt bak eksisterende bebyggelse, i motsetning til de fleste høyhus, som ønskes lagt foran alt annet – i vannkanten. Men mest av alt er vår vurdering basert på at området på Varden har infrastruktur og kapasitet til å tåle en betydelig økning i antall mennesker. Blokkene vil ligge med nærhet til vår nydelige natur.

Der er god kapasitet på skole og barnehage. Der er butikk og idrettstilbud. Tromsø trenger mange flere boliger og alt ligger til rette for å kunne leve et godt liv i nærmiljøet til Varden bydel. I tillegg til den nye bebyggelsen, vil realisering av planen gi oss oppgradering av eksisterende byrom, ett stort nytt byrom, oppgradering av busstopp og fortau og fjerning av overflateparkering. Prosjektet skal altså gi mye tilbake til fellesskapet, som kan være med på å gjøre Varden til en enda mer attraktiv og levende bydel.

I tillegg til at vi vil se flere illustrasjoner, så har vi sagt at vi skal ha kontroll på endelig uttrykk på bygget, i form av fasadevalg og arkitektur. Utbyggere må forplikte seg til faktisk å levere med den kvaliteten de forespeiler byens innbyggere.

Vi har sett altfor mange eksempler på at utbyggere har fått maksimere utnyttelsen på tomta si mot lovnader om kvalitativt og visuelt gode bygg. Og vi har endt opp med det motsatte. Det er ikke greit lenger og derfor har vi tatt politisk ansvar for en ny retning når det gjelder dette. Såkalte signalbygg skal i fremtiden ha et kvalitativt godt utseende som kan utvikle Tromsøs arkitektur og identitet i en positiv retning.