iTromsø mener:

Skuffende fritt for trafikksikring

Politikere som vil kjempe for å få sikret den gjenstående delen av Lavangsdalen har utvilsomt Tromsøs befolkning i ryggen.
meninger

I februar gikk Per-Willy Amundsen (Frp) ut her i avisen og krevde at det i Nasjonal transportplan (NTP) ble satt av penger til en forlengelse av midtdeleren gjennom Lavangsdalen. Kravet ble fremsatt som et ultimatum for at regjeringen skulle kunne få Frps støtte.

Rett før helgen kom svaret. I forslaget til NTP er det ingen midtdelere i Lavangsdalen å oppdrive.

Det har provosert stortingskandidaten fra Troms. I et intervju med iTromsø uttaler Per-Willy Amundsen at den borgerlige regjeringen har skutt en hvit pil etter samarbeidet med Frp, og at det er et ufravikelig krav for støtte fra Frp at midtdeleren kommer på plass. Også Høyres listetopp i Troms foran høstens stortingsvalg, Erlend Svardal Bøe, er skuffet over at regjeringen ikke har prioritert trafikksikkerhetstiltaket i Lavangsdalen. Han setter nå sin lit til at det blir å finne i revidert statsbudsjett i mai.

I Tromsø er det tverrpolitisk enighet om at staten må sørge for midtdeler også på de siste kilometerne ut av den ulykkesbelastede Lavangsdalen. Også vi i iTromsø har på lederplass tatt til orde for at man må hente fram igjen de eksisterende planene om trafikksikring av den gjenværende delen. Så sent som i slutten av januar omkom to mennesker i en møteulykke nettopp her. Hele Lavangsdalen har en lang og bedrøvelig historie når det kommer til trafikkdrepte og -skadde.

Midtdeleren lenger nord i Lavangsdalen sto ferdig i 2013. Da var det kun blitt bevilget penger til trafikksikringstiltak på den mest ulykkesutsatte strekningen av den såkalte «dødsveien». Til tross for at planene forelå, fortsatte man aldri gjennom hele dalen, slik veimyndighetene ønsket. På de om lag åtte gjenstående kilometerne fram til Laksvatn har det derfor aldri blitt satt inn noen trafikksikringstiltak av større omfang.

Politikere som vil kjempe for å få sikret den gjenstående, sørlige delen av Lavangsdalen har utvilsomt Tromsøs befolkning i ryggen. Riktignok er det en viss statlig investering som må til, men vi snakker her om folks trygghet på den eneste innfartsveien til landsdelens største by. Det er en europavei svært mange kvier seg for å kjøre, ikke minst på vinterstid. En vei der det allerede foreligger planer om ønskelige og nødvendige trafikksikkerhetstiltak.

At en midtdeler vil være et meget effektivt trafikksikkerhetstiltak, viser ulykkesstatistikken lenger nord i Lavangsdalen til fulle. Det som var den mest belastede delen av «dødsveien» har etter trafikksikringen kom opp hatt en ulykkesfrekvens ned mot null.

Debatten som oppsto etter den siste dødsulykken, som altså skjedde rett sør for der dagens midtdeler ender, skapte et visst håp om at noe ville skje. Samferdselsminister Knut Arild Hareide ble orientert om problemstillingen av ordførerne både i Tromsø og Balsfjord. Beskjeden deres var ikke til å misforstå – kun en forlengelse av midtdeleren vil på sikt kunne gi tilstrekkelig trygghet.

Vi hadde et håp om at trafikksikkerhetstiltaket ville bli å finne i regjeringens forslag til ny NTP for 2022–2033. Så var altså ikke tilfellet. På listen over tiltak i NTP står ny E8 i Ramfjord. Ingen midtdeler i Lavangsdalen.

Det er skuffende, men slaget er ikke tapt. Betingelsen er både at lokalpolitikere og politikerne fra Troms-benken på Stortinget evner å trekke sammen i denne saken. Det handler om folks trygghet – og i verste fall liv.