Et forsøk på å lure studentene

Sosialdemokratisk liste forsøker i sitt siste utspill å lure studentene til å tro at de har fått gjennomslag i det som er svært viktige saker, hevder førstekandidat Victor Zimmer fra Moderat liste i dette debattinnlegget.
meninger

De godter seg nå over at de har fått fylkeskommunen til å vedta seks tiltak for studentene. Dette bidrar til lite annet enn å forkludre studenters oppfattelse av hva som skjer rundt dem og skape en falsk tro om kommende endringer.

Maren Bakkevoll (Ap) fremmet 12. mars en uttalelse om bygging av studentboliger, psykisk helse for studenter, og fire andre tiltak i fylkestinget. Bakkevoll har også over to års erfaring fra studentpolitikken og stiller nå til valg for Sosialdemokratene, som umiddelbart reklamerte med dette vedtaket som et enormt gjennomslag på Facebook.

Ingen av de foreslåtte tiltakene er noe fylkeskommunen har ansvar for eller mulighet til å gjøre noe med, og saken ville vært mye mer relevant å behandle i Studentparlamentet, kommunestyret eller på Stortinget.

Jeg har forsøkt å forstå hvorfor fylkestinget vedtar en slik uttalelse, i stedet for å benytte muligheten til å behandle saker som fylkeskommunen faktisk har ansvar for. Hvis jeg skulle gjort noe for studentene i fylkestinget, ville jeg løftet saker som studentrabatt på buss eller bedre tannhelsetjenester for studenter. Jeg klarer ikke forstå hvorfor man velger å nedprioritere dette til fordel for symbolpolitikk.

Studentparlamentet har det siste året hatt mye godt engasjement for flere viktige saker. Listen jeg tilhører, Moderat liste, har vært klinkende klare på at studenter trenger økonomisk støtte og ikke mer lån, og andre lister har løftet viktige saker som gratis pensum og individuell tilrettelegging. Samtidig har Sosialdemokratene med over 30 prosent oppslutning ikke sendt inn én eneste sak til parlamentet.

Hadde et parti med 30 prosent oppslutning på Stortinget gått et helt år uten å sende inn en eneste sak ville vi snakket om en demokratisk krise. Varsellampene bør virkelig blinke når en liste i studentpolitikken går i dvale på denne måten.

Det siste året har satt studentene i en desperat situasjon. Da er det ekstra trist at en så stor gruppe i studentpolitikken velger å ikke delta. Det er vanskelig å sitte stille og vitne til at Sosialdemokratene prøver å lure studentene, spesielt om det medfører enda et år i dvale. Ikke bli lurt: Dette var ikke et gjennomslag, det er intet annet enn tomme valgkampløfter.